Velkommen til Kennel Fonkebakken

Flatcoated retriever

Karin Fagerås - Gamle Vemevei 32, 3534 Sokna 

Telefon: +47 93 21 36 78 - e.post: post@fonkebakken.no

Molly på Igletjern september 2022  Foto: Elsebeth Brun