FlotyllaDK 2018

Kolejna Flotylla Domowego Kościoła odbyła się w terminie 14-28.07.2018 na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.  Wzięło w niej udział siedem rodzin (z Wrocławia, Olsztyna, Warszawy, Leverkusen i Paderborn) na łącznie pięciu jachtach. Całości przewodniczył ks. Krzysztof Romanowski a tematem było "10 Drogowskazów Nowej Rodziny".

Temat: "10 Drogowskazów Nowej Rodziny"

Każdy z chrześcijan ma w sobie pragnienie zbliżenia się do Boga poprzez dążenie do świętości i czegoś co można nazwać dojrzałością chrześcijańską. Dziecko przynoszone do Kościoła, by otrzymać sakrament Chrztu Świętego jest raczej nieświadome (na poziomie ludzkim) tego, jakie znaczenie i działanie ma sakrament, który właśnie przyjmuje. Z czasem, w zależności od okoliczności, świadomość ta rośnie i rozwija się (deuterokatechumenat), co odzwierciedla się w pogłębiającej się relacji z Bogiem. Może wyrażać się się ona w pogłębionej modlitwie, świadomym uczestnictwie we Mszy Świętej i sakramentach Kościoła, w podejmowanych posługach oraz w konkretnym zastosowaniu zrozumianych prawd w codziennym życiu (mistagogia). Aby jednak tak się stało, potrzebny jest pewien wysiłek oraz konkretne wskazówki do tego, by nasza wiara i miłość do Boga pogłębiały się wraz z naszym wiekiem. Patrz 1 Kor 13, 11.

Katolicki Ruch Światło-Życie jest formacją opierającą się na “10 Drogowskazach Nowego Człowieka”, które są impulsem i nadają kierunek zmian dla każdego członka Ruchu tworząc w nim Nowego Człowieka.

Jako, że Domowy Kościół (gałąź małżeńska Ruchu) jest osadzony w tym środowisku, naturalną konsekwencją wydaje się konieczność zastanowienia nad tym, co te konkretne drogowskazy właściwie oznaczają dla nas, małżonków. Ważnym wydaje się więc zrozumienie jak można by je przełożyć i wykorzystać w naszej małżeńskiej codzienności, czy też zrozumieć w jaki sposób stanie się Nowym Człowiekiem może wpływać na relacje w naszych małżeństwach i rodzinach. A to wszystko po to by w końcu odkryć, w jaki sposób rodziny mogą czerpać z tych drogowskazów, aby dojść do głębokiej i prawdziwej dojrzałości rodziny chrześcijańskiej, tworząc tym samym Nową Rodzinę. Jako, że rodzina nie jest jedynie zbiorem jednostek ale tworem o wiele bardziej złożonym, gdyż w jego centrum bije serce sakramentalnego małżeństwa (złączonego przez samego Boga) i który przez poczęcie i wychowanie dzieci (a później opiekę nad starszymi rodzicami) realizuje w bardzo konkretny sposób służbę życiu.

Ulotki Dnia

Każda rodzina otrzymywała podczas oazy ulotkę, która towarzyszyła jej przez cały dzień podczas Namiotu Spotkania, Modlitwy Małżeńskiej czy spotkania grupy. 

Plakat