Info

Kære bilist !

Fortovet som du har parkeret på, er en del af Grf. Finderupvangs private veje.

Da vedligeholdelse af fortove, kantstene og veje udelukkende er finansieret af medlemmernes kontingent, anmoder vi dig om at lade være med at parkere på fortovet i fremtiden.

Husk at vise hensyn til den gennemgående trafik når du parkerer på vejen.

Fra medlemmer i Grf. Finderupvang

Snerydning

Fejning vil blive påbegyndt senest 3 timer efter sneflads ophør.

Der vil blive kørt med kost eller sneskjold alt efter behov.

Der skal minimum være 10 mm sne før fejningen bliver igangsat.

Der tages forbehold for parkerede biler eller andet der står i vejen for rydningen. Efterfølgende rydning må grundejer selv stå for. Arbejdet omfatter fejning af vejbane og fortorv for Finderupvangs 46 parceller, samt fejning af fortorv langs Løjtegårdsvej. Passagen vil være farbar.

Storskrald

Hvad er storskrald?

Storskrald kan for eksempel være kasserede indbogenstande fra private husstande (ikke nagelfaste genstande), jern/metal, møbler og hårde hvidevarer.

Placering af storskrald?

 • Affaldet sorteres i de fraktioner der indsamles
   • Jern og metal
   • Elektronik og hårde hvidevarer
   • Pap
   • Brændbart storskrald
 • Storskrald skal være anbragt let tilgængeligt og synligt ved bagkant af fortov.
 • Affaldet skal være lagt frem tidligst dagen før og senest kl. 05:00 på afhentningsdagen.
 • Vær opmærksom på, at storskrald skal afleveres i klare plastsække.

Der er ingen begrænsninger på antallet af enheder der afhentes, men vægten pr. enhed må ikke overstige 25 kg. Længden af stænger, grene o.l. må ikke overstige 150 cm., og diameteren af et bundt må ikke overstige 50 cm.

Af hensyn til den senere behandling må affaldstyperne ikke blandes sammen. Affald der ikke er sorteret eller emballeret korrekt medtages ikke.

Afhentningsdag for Finderupvang er: FØRSTE FREDAG HVER MÅNED