Datafiler for kvantitiv finans

Her finner du regneark som brukes i eksemplene i boken "Kvantitativ Finans - i Excel"

Her er filene.