อกท. หน่วยพังงา

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นำโดยนายสุพชัย อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.พังงา ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดพังงา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อยู่ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา นำโดยนายสุพชัย อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.พังงา และสมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


กิจกรรมการประชุมสมัยสามัญและเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ในวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันพุธ ที่24 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยพังงา ได้จัดกิจกรรมประชุมสมัยสามัญและเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2564 นำโดย นายสุพชัย อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คะครูและบุคลากร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

กิจกรรมการประชุมประธานอำนวยการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้

นวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นำโดย นายสุพชัย อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คะครูและบุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.พังงา วษท.พังงา ร่วมต้อนรับ ประธานอำนวยการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ เข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

กิจกรรมเปิดป้ายโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นำโดย นายสุพชัย อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คระครูและบุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.พังงา วษท.พังงา ร่วมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาติดตามและเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และได้รับเกียรติเปิดป้ายโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ในการนี้มีผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเดินทางมาร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา


ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 นำโดย นายสุพชัย อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อศจ.พังงา คระครูและบุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.พังงา วษท.พังงา ร่วมต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีกิจกรรมมอบต้นกล้าบานบุรีให้กับส่วนราชการจังหวัดพังงา และปล่อยพันธ์ปลานิลจิตรลดา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวปรียานุช ผุดบ่อน้อย ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยพังงา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยพังงา ด้วยระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จึงไม่สามารถประชุมภายในวิทยาลัยได้ ครูที่ปรึกษาได้แจ้งเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน ณ ปัจจุบัน ของหน่วยพังงา และเน้นย้ำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินหน่วยดีเด่นระดับภาค ภาคใต้

กิจกรรม โครงการพัฒนากิจกรรมวิชาชีพ อกท.

วันที่ 15 - 16 กันยายน 2564 นางสาวปรียานุช ผุดบ่อน้อย ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยพังงา ได้จัดอบรมโครงการพัฒนากิจกรรมวิชาชีพ อกท. มีคณะครู บุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. และสมาชิกทุกคนเข้าร่วมอบรมด้วย โดยมี ผอ.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เป้นวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้

กิจกรรมปล่อยปลานิลสินในน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธีร่วมเปิดงานและปล่อยปลานิล เพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่ รัชกาลที่ 9 ณ เขื่อนระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านชีน้อย ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

กิจกรรมอบรม To Be Number One

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสาวปรียานุช ผุดบ่อน้อย ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยพังงา และ นายอับดุลฮาหลีม อุสมา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยพังงา ทั้ง 12 ตำแหน่ง เข้าร่วมการอบรม โครงการ To Be Number One โดย นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ประธาน อศจ.พังงา เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมปล่อยปลานิลจิตรลดา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 นายสุพชัย อัมภา พร้อมด้วย ครู บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ บ้านลำวะ ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รับมอบพันธุ์ปลานิลจิตรดา และปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

กิจกรรมวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สค 64

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสุพชัย อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วย ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร และร่วมปลูกต้นบานบุรี ณ อ่างเก็บน้ำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยพังงา เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2/2564

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นางสาวปรียานุช ผุดบ่อน้อย ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยพังงา ได้เชิญคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยพังงา ประชุมเนื่องด้วยปรึกษาหารือการวางแผนและดำเนินงานกิจกรรมในเดือนสิงหาคม พร้อมมอบหมายงานให้ นายจิรพนธ์ พันธ์รัตนสงคราม นายก อกท.หน่วยพังงา ปีการศึกษา 2564 ให้จัดทำการมอบหมายงานต่าง ๆ ไปยังประธานชมรมวิชาชีพ และสมาชิกต่อไป รวมถึงการประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการประเมินเลื่อนระดับ ระดับหน่วยพังงา แก่สมาชิกที่มีรายได้ระหว่างเรียน

กิจกรรมเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร และต้นกล้ากระชายขาว

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสุพชัย อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา เพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร และต้นกล้ากระชายขาว เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชาน ณ โรงเพาะ แผนกพืชศาสตร์

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กค 64

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสุพชัย อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วยครู บุคลากรทุกท่าน ร่วมเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพร และร่วมปลูกต้นมะแพร้ว พันธ์ไม้ใกล้สูญพันธ์ เพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์ในสถานศึกษา

กิจกรรมแห่เทียน ร่วมกับตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุพชัย อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยลีพังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยพังงา และครูที่ปรึกษา อกท. นำขบวนแห่เทียนพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปยังวัดสุวรรณคูหา

กิจกรรมหล่อเทียน วษท.พังงา

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสุพชัย อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วย ครู บุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยพังงา และสมาชิก อกท.หน่วยพังงาทุกคน เข้าร่งมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายแก่วัดต่อไป

ร่วมต้อนรับ คณะทีมงานติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายสุพชัย อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนุวัตน์ ทองสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา นายยุทธนา สุขจิรัง หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และคณะครูผู้ดำเนินโครงการ นักเรียน นักศึกษาคณะกรรมการ อกท.หน่วยพังงา ร่วมต้อนรับ คณะทีมงานติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณห้องประชุมพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยพังงา เดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นำด้วย นางสาวปรียานุช ผุดบ่อน้อย ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยพังงา และนายอับดุลฮาหลีม อุสมา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ประชุมพูดคุยวางแผนการดำเนินกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 14 กรกฎาคม 2564

นายสุพชัย อัมภา พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยพังงา และสมาชิก ร่วมปรับภูมิทัศน์เพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณริมบ่อน้ำหน้าอาคารราชมัง เพื่อให้เกิดความสวยงามและเตรียมความพร้อมในการ ปลูกต้นมะแพร้ว และต้นไม้หายากใกล้สูญพันธ์ุอีกหลายชนิดในวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 นี้

กิจกรรมร่วมหล่อเทียน ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 12 กรกฎาคม 2564

นายสุพชัย อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอนุวัตน์ ทองสกุล รองผู้อำนวยการฯ นางสาวปรียานุช ผุดบ่อน้อย ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยพังงา คณะครูและตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษากับหน่วยงานเทศบาลกระโสม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นายสุพชัย อัมภา ประธานอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจาย์ บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

การมอบหมายงานคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

แก่ คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมแผนกสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังา

สมาชิก เลือกตั้งนายก อกท. ระดับภาค ภาคใต้ และ นายก อกท.ระดับชาติ ประจำปีการศึกษษ 2564

มอบเกียรติบัตรแก่สมาชิก อกท.หน่วยพังงา ที่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ Strong - พอเพียงต้านทุจริต ประจำปีการศึกษา 2563

คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา อกท. พร้อมด้วยสมาชิก หน่วยพังงา ร่วมกันพัฒนาวัด อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

มอบเกียรติบัตรแก่ครูดีศรีอาชีวะ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

นายนันทวัฒน์ เพ็ชรรักษ์ ตัวแทนจังหวัดพังงาเข้ารับการประเมินรางวัลพระราชทาน

ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จังหวัดตรัง

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 21 กุมภาพันธ์ 2520

การเลือกตั้ง นายก องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ หน่วยพังงา ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมตรวจหน่วย อกท.ดีเด่นและสมาชิก อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา