UNA CAMPANYA QUE ES DUR A TERME

Gracies a la complicitat i suport de persones i organitzacions Impulsores

Gracies a les aportacions de espais , materials i recursos facilitats per Fundacions , Associacions, Organitzacions i consistoris i organismes Adherits i Subscriptors
Gracies a tu jubilada i jubilat ,

gracies a la teva generositat en "regalar" teva

memòria Laboral

La memoria que recull els moments en que vas aprendre i vas prosperar. Les situacions en que has aportat el teu talent, les teves habilitats i les teves experiencies per asolir una meta, metes individuals i metes dels col·lectius amb els que has compartir coneixement i molts i bons moments BONS