vitalització de la Proactivitat comercial a les organitzacions

Volem despertar l'Anima de Mare Nostrum

ORIENTATOR

  • Con Tacto + info
  • Persones més comunicadores treballen en xarxa
  • Administracions locals més proactives
  • punts de vista enriquidors
  • acompanyats d'un programa basat en l'experiència i que impulsa la participació activa en la consecueción de metes i objectius
  • vitalització de la Proactivitat comercial a les organitzacions
AIEO A Invertir en OrientarT especial Antics i actuals empleats de banca i caixes de estalvis
GloQualitat