FAU Fredheim

Om FAU Fredheim

Samarbeidet mellom hjem og skole er nedfelt i både læreplan og opplæringslov. 

Alle foreldre som har barn ved Fredheim skole er automatisk medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger representantene til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) som skal fungere som et styre for foreldrerådet. 

FAU skal fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skole- og læringsmiljø. 

Listen til høyre viser FAU for skoleåret 2023/2024.

FAU representanter 2023-2024

Foreldregruppe på Facebook

Hver klasse har en gruppe på Facebook der klassekontaktene deler informasjon fra FAU. Informasjon deles også på foreldremøter.
I tillegg har FAU en lukket gruppe som er felles for alle foreldre ved Fredheim. Klikk på logoen under for å melde deg inn i gruppen "Fredheim-foreldre".

Facebook
samarbeid_hjem_skole_korrigert_utgave (1).docx

Samarbeid hjem-skole

Opplæringsloven sier at skolen og foreldrene har felles ansvar for opplæring i grunnskolen.
Skolen har ansvar for at samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Du som forelder har ansvar for å engasjere deg og involvere deg i ditt barns skolehverdag. 

I plandokumentet er det beskrevet hvordan hjem og skole på Fredheim skal samarbeide. Her er også FAUs vedtekter. 

FUG

 

FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen, gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole, og skal sikre at foreldrestemmen blir hørt i skolepolitiske saker. 

På FUG sine sider finner du oversikt over hva FAU er, hvordan FAU er organisert, hva FAU har mandat til, og hvordan FAU bør jobbe.

Gå til fug.no

FAUs møter 2023/2024

FAU har møter på Fredheim skole:

FAUs aktiviteter 2023/2024

Årsmøter

I løpet av skoleåret 2023/2024 arrangerer FAU:

Årsmelding FAU-Fredheim skole 2022-2023.pdf

Årsmelding 2022/2023

Årsmelding FAU Fredheim skole 2021-2022.pdf

Årsmelding 2021/2022