Międzynarodowe projekty eTwinning

w Szkole Podstawowej w Obidzy

rok szkolny 2017/2018

p. Anna Majerska

p.Celina Świebocka

projekt z języka niemieckiego, doradztwa zawodowego, programowania, matematyki