eTwinning 2019-2020

Our school has been awarded with the eTwinning School Label 2019-2020 and this is a great achievement by the eTwinning team in our school!


Odznaki “Szkoła eTwinning” przyznane!

Kolejne 39 polskich szkół dołączyło do grona placówek wyróżnionych Odznaką Szkoła eTwinning!

Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także uznanie ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.

W tegorocznej edycji Odznakę otrzymało 1 004 szkół. Listę wszystkich nagrodzonych placówek znajdziecie tutaj.

1. Synergia programu eTwinning i Erasmus + KA 229.

Realizacja projektu "UnESCo- Untold Experiences Stories of a Country" on eTwinning.

The Erasmus+ project “UnESCo- Untold Experiences Stories of a Country”, reference 2018-1-PL01-KA229-051224, will be realized using eTwinning platform as place to work, interact and collaborate. The aim of this project is a real achieve the use of UNESCO values and heritage by students as actors of change. Knowing and studying UNESCO sites, discovering and telling their stories will be training courses for students that will make them improve culturally and humanly, making them informed, responsible and active citizens, respecting differences and cultural diversities.

It is also aimed at developing our students' transversal skills on critical thinking, foreign languages and digital skills by promoting innovative practices in teaching sharing good practices among teachers, especially to fostering inclusion and contributing to the prevention of early school leaving.


twinspace.etwinning.net/72420

2. Synergia programu eTwinning i Erasmus + KA 229

Projekt '' Common Roots Make You".

This is a KA229 project to learn about European Cultural Heritage among Secondary School students. We aim to learn and share about different traditions and cultural treasures of Europe.

twinspace.etwinning.net/81769/home

3. Udział w szkoleniu zorganizowanym dla ambasadorów i trenerów programu eTwinning. Warszawa, 04-06.10.2019

4. W roku szkolnym 2019-2020 w ZSO w Józefowie nad Wisłą realizujemy kolejne projekty eTwinning "Let's go back to our village", "Come.See.Learn... Let's connect the cultures!"

1. " Let's go back to our village"- „Wróćmy do naszej wioski”. To międzynarodowy projekt kulturalny. Głównym celem jest poznanie kultur / tradycji / kuchni / opowieści ludowych / festiwali / tradycyjnych tańców wiejskich, poznanie i przedstawienie ich innym krajom. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2019, a zakończy się w maju 2020. W projekcie partnerzy zorganizują wycieczki szkolne do wiosek, skansenów. Poznają te wioski i przedstawią je partnerom z projektu. Założą tematyczne wioski w ogrodach szkolnych i doświadczą życia na wsi. W ten sposób nastąpi wymiana kulturalna między krajami.

2." Come. See.Learn...Let's connect the cultures!"- Dziedzictwo ”jest własnością, bytem, ​​które przekazały nam poprzednie pokolenia. Kiedy mówimy „dziedzictwo kulturowe”, mówimy o kulturze, wartościach i tradycjach, a nie o pieniądzach i własności. Dziedzictwo kulturowe oznacza wspólną więź należącą do społeczności. Nasza historia i tożsamość; Dziedzictwo kulturowe odnosi się do dzieł ludzkich (obrazy, rysunki, grafiki, mozaiki, rzeźby), zabytków i budowli, a także stanowisk archeologicznych. Ale koncepcja dziedzictwa kulturowego jest szersza; stopniowo poszerzane o wszelkie rodzaje ludzkiej kreatywności i ekspresji, a mianowicie fotografie, dokumenty, książki i rękopisy, instrumenty, pojedyncze przedmioty i kolekcje. Uznając nasze dziedzictwo kulturowe i dziedzictwo kulturowe różnych krajów, nawiązując więzi międzykulturowe i umożliwiając naszym uczniom poznać koncepcje obywatelstwa światowego.