Aktuellt

2023 dec. 8. 

SE-KSC 2023  Beräknas vara tillgänglig i Jan -24, efter 100H genomgång 

God Jul & Gott Nytt År 2024


2021-07-22  SE-KSC har nu en 8,33 radio installerad. 50 timmars beräknas vara klara under morgondagen och bokningar kan ske för 24/7 och vidare.

Trig-radions normal funktion, nedan

8.1 Översikt     28 maj 2019 Utgåva AK

8 . Normal drift

På frontpanelen finns en monokrom LCD-skärm flankerad av en vridreglage (OFF, funktion) och en dubbel koncentrisk inställningsknapp som används för frekvensinmatning och squelch.

8.2 Display

Displayen visar de aktiva och standby-frekvenserna för radion och har funktionsikoner. En intern databas fyller automatiskt i stationsidentifieraren för den inställda frekvensen om den är ett av de lagrade värdena. Den primära frekvensen är till vänster och standbyfrekvensen är på den högra halvan av skärmen. TX-ikonen visar att radion sänder. En RX-ikon visar att frekvensen är aktiv och ljudet hörs via hörlurar och högtalarutgångar. Standby-frekvensen tas endast emot under MONITOR-funktionen som indikeras av en # 2-ikon när den är aktiv. Det övre högra hörnet indikerar vilken frekvensstegsstorlek som är vald - detta bestämmer upplösningen på den lilla inställningsknappen och INTE radioprestandan, som bestäms av den kanal som faktiskt är inställd. Displayens ljusstyrka dämpas automatiskt baserat på omgivande ljus.

8.3 Volymknapp på / av

Den vänstra ratten styr strömmen till VHF-radion, justerar ljudvolymen och styr squelch. Om du vrider denna ratt medurs slås radion på och höjer sedan volymen. Om du vrider moturs minskar volymen och klickar så småningom. Genom att trycka på den här ratten växlar den automatiska squelchen till och från, som kan användas för att lyssna på svaga stationer och som ett enkelt audiotest.

8.4 Inställningsknappar

Högerknapparna används för att ställa in radion. Den stora ratten justerar MHz-delen av standby-frekvensen och den mindre ratten justerar kHz-delen av standby-frekvensen. På TY96 / 97 trycker du på den lilla ratten för att ändra kanalavståndet i den lilla rattens funktion. Om radion är konfigurerad för 8,33 kHz-drift växlar stegen mellan 8,33 kHz-kanaler och 25 kHz-kanaler. Om radion endast är konfigurerad för 25 kHz-drift växlar stegen mellan 25 kHz och 50 kHz kanaler. Ändring av stegstorlek ändrar inte radions beteende, bara inställningsstegets storlek - det hjälper till att snabbt ställa in en frekvens. På TY96A / 97A ändras alltid kanalavståndet genom att trycka på den lilla ratten mellan 25 KHz och 50 kHz kanaler.

8.5 Flip-flop-knapp

Flip-flop-knappen byter frekvens i standby-displayen till höger om skärmen, till det aktiva läget och flyttar den aktiva frekvensen till standby-läget.

8.6 MON-knapp

TY96 / TY97 har en lyssningsfunktion med två frekvenser; genom att trycka på MON-knappen växlar denna funktion på och av. När monitorn är aktiv visas en # 2-ikon bredvid standby-frekvensen och radion skannar mellan den aktiva och standby-frekvensen och lyssnar efter sändningar. Detta är användbart i ett flygplan med endast en enda radio, eftersom det till exempel låter dig kopiera ATIS samtidigt som du lyssnar på ATC-frekvensen.

8.7 MEM-knapp

Genom att trycka på MEM-knappen ersätts displayen för standby-frekvens med databasskärmen. Det finns tre databaser i radion. en pilotlagrad lista över frekvenser, en lista över de nyligen använda frekvenserna och en lista över frekvenser överförda från en bifogad GPS-databas. I minnesläge flyttar du den stora inställningsratten markören medan du vrider på den lilla inställningsratten ändrar det markerade objektet.

8.8 PLAY-knapp

VHF-radion innehåller en digital ljudinspelare. Genom att trycka på PLAY-knappen spelas den tidigare sändningen från ATC automatiskt om. Under uppspelning kommer PB-ikonen att visas på skäm. Om en ny sändning tas emot under uppspelning avbryts uppspelningen och direktsändningen hörs istället.

8.9 EMER-knapp

EMER-knappen ger snabb åtkomst till standard nödfrekvensen 121,5 MHz. Förutom att välja 121,5 MHz, stängs också musikingången och extra ljudingången genom att trycka på EMER-knappen, och om volymen är inställd på en låg nivå ökar den.

8.10 Spara och ladda frekvensdatabasen

De frekvensdatabasposter du har gjort kan sparas på ett USB-minne eller så kan du ladda en databas från ett USB-minne. För att ladda eller spara på USB måste du sätta USB-minnet i radion innan du slår på den. När radion upptäcker USB-enheten kommer den att erbjuda att spara eller ladda din databas. Om det redan finns datainmatningar på radion kommer du att erbjudas att byta ut hela databasen eller lägga till poster från USB-minnet. Om det redan finns en databas på USB-minnet kan du antingen skriva över det eller lägga till radiodata i den befintliga filen. Se avsnitt 14 för mer information om USB-användning. För att återgå till normal radiodrift, ta bort USB-enheten och stäng av radion och slå på den igen. Vid normal radio är USB-porten avstängd.

8.11 Allmän drift vid låg temperatur

TY96 / TY97 är certifierad att fungera korrekt ner till -20 ° C, men vid låga temperaturer kan kontrollen på skärmen försämras. På en kall dag kan du behöva vänta på att cockpiten värms upp för att säkerställa normal drift.

8.12 Varningsmeddelanden

Om VHF-radion upptäcker ett problem kommer skärmen att indikera VARNING och en kort beskrivning av problemet. Beroende på problemets karaktär kanske din VHF-radio inte fungerar som den ska. Observera meddelandet på skärmen och skicka den informationen till din flygteknikunderhållsorganisation. Varningsmeddelanden rensas automatiskt om problemet åtgärdas. Om en varning kvarstår kan den raderas manuellt genom att trycka två gånger på flip-flop-knappen.

8.13 Felmeddelande

Om VHF-radion upptäcker ett katastrofalt internt fel, visar skärmen FEL och ett kort uttalande om problemet. Styrenheten svarar inte på knapp- eller rattingångar, men radioen kanske arbetar fortfarande med de senaste inställningarna före felindikeringen. Vissa felindikationer kan återställas genom att stänga av och sätta på VHF-radion igen, även om en FAULT-kod i alla fall innebär att det finns ett fel i VHF-radion eller installationen. Observera FEL-meddelandet som visas på skärmen och skicka den informationen till din organisation för underhåll av flygteknik.


2019-12-28  SE-KSC  Batteriet är för tillfället utbytt och planet kan flygas.

2019-12-23 SE-KSC har inte tillräckligt med ström för motorstart. Planet har stått oanvänt för länge. 

Vi har en markkabel i stugan, som kan monteras i uttaget invid lastluckan på planet. Med hjälp av Biltema batteriet kan motorn startas.

Det kan var motiverat att ta med utrustningen, om landningen skall ske på annan flygplats.


Batteriet bör vara laddat för att det inte skall ta skada. Tyvärr ligger en diod i vägen, för att laddning skall kunna ske via markkabeln eller cigarettuttaget. Vi måste hitta en sätt att ansluta en underhållsladdare, så vi undviker problemet i framtiden.

 /Kjell M 


2019-10-09 SE-KSC är aktiv och kan bokas via mWL. Nya lastinstruktioner är upprättat av Kenny, då grundtomvikten är högre än de tidigare uppgifterna. 

TS ger tillstånd till 2028-12-31 (TSL 2017-116, EU nr 1079/2012) att använda följande kanaler upp till 4000 ft : 123.150 -200 -350 -375 -

400 -425 -450 -500 -525 -550 -600 -650 MHz enligt 25 KHz kanalseparation. AIC dolkumentet finns på klubbtavlan.

2019-06-28 Möte klubbstugan kl.18.00

Vår TB 9 är fortfarande på service men beräknas vara klar för avhämtning inom ett par veckor, senast.

Det som framkommit under processens gång och som kräver åtgärd enligt den ansvarige teknikern, överskrider betydligt det vi hade väntat oss med tanke på vad tidigare underhåll och journalanteckningar beskriver. Detta kommer givetvis också att innebära en större utgift än vi räknat med, men jag har givit underhållsföretaget godkänt att göra maskinen klar för brukande. 

Vi planerar ett möte för alla då all information om ovan blir presenterad.

Vi ser fram emot att få vår flygmaskin on line igen men radioutrustningen, den uppdaterade, får vänta ytterligare någon tid på grund av brist på tillgänglighet av installatörer. Flygning inom luftrum där den existerande utrustningen är OK är det som gäller för närvarande. Eventuella portabla enheter är ett alternativ.

Välkomna på möte för allt ”the latest and greatest” om klubben, maskinen och fältaktiviteter i övrigt.

Styrelsen

2019-06-09

Vi har nu 3000 liter 91/96 i en cistern norr om den g:a tankanläggningen. Anvisning hur vi hanterar tankningen kommer att ske fortlöpande. Tekniskt ansvarig är Tobias Svensson. 

SE-KSC är i Jönköping för tillsyn sedan 13/5 och vi hoppas att den snart blir tillgänglig för oss i Oskarshamn. Vi avvaktar ett besked från Jönköping kommande vecka.

Klubbmötet 19/5 gällde förutsättningar för klubben och KSC. Tb9:an skall utrustas med flygradio som uppfyller dagens krav, men tidpunkten för detta verkar bli till hösten, oavsett vem vi frågat. 


2019-05-18

Klubbstugan 19/5 klockan 16:00 / KLUBBMÖTE 2019

2019-05-15

Vi räknar med att att ha ett klubbmöte den 19/5 och att både Mikael och Kenny är hemma.

Tidpunkten för mötet är inte klart ännu.

För valet av bränsle gäller formellt att både Lycoming och Socata godkänner 91/96. Vi vet att Lycoming tillåter detta. Socata är tillfrågad men vi har ännu inte erhållit svar. Skillnaden mellan 100LL och 91/96 är 2 kr/liter till fördel för 91/96. Vi måste ta ett beslut om vilken sort vi skall ha i vår 3000 liter tank.

Vid flygningen till Jönköping med KSC använde vi Icom-sändaren kopplad till headsetet. Hörbarheten för vår egen del var kanon bra, däremot kunde inte tornet höra vad vi sa. Slutsatsen är att vi måste ha en yttre antenn till Icom-sändaren. Montaget av en sådan är en ansenlig kostnads del även hos en ny radio. Vi kommer att få en offert på en radio från Mathias Essberg och har att ta ställning till den kontra Icom + yttre antenn.


2019-05-13

SE-KSC är nu i Jönköping för årskontroll. Det beräknas att ta några veckor, förhoppningsvis är det hemfärd i slutet av Maj

2019-05-03

Vi har nu erhållit "Permit To Fly" som gäller till den 30/5 20219.

M.Essberg planera att komma 6 -7/5 för att göra en kontroll ref. TSL 2019-3135, varefter flygningen till JKP kan utföras.

Vi undersöker också möjligheten att använda 91/96 som bränsle via kontakt med Socata.

2019-05-01

Vi har snart möjlighet att flyga -KSC till ESGJ för årstillsyn och nytt flygtillstånd. Mattias Essberg (flygmek) har skickat en PTF-ansökan till Transportstyrelsen.

Han kommer till ESMO för att utföra klareringstillstånd och kontroll av motorn, vilket måste ske före service flygningen. Datum för detta kommer att lämnas den 2 maj.

Att tiden runnit iväg beror på mekaniker frågan. Det har varit svårt att avtala om tillsyn efter att vår förhoppning Håkan i Linköping tackat nej till uppdraget. 

Kontakten blev Mattias och han har haft arbete med Umeå CAMO, tidigare kontrollant av KSC och det har dragit ut på tiden på grund av helgdagar och respektives otillgänglighet.

Av historien kan vi dra lärdomen, att vid ett flygplansköp ha tillsynen ordnad, för att undvika risken att bli groundad. Ett läge som vi av bristande erfarenhet nu hamnat i.

Vi har nu en tankanläggning på 3 m³, som skall fyllas med flygbensin. Alternativen är 100LL eller 91/96 och valet är för närvarande 100 LL. Skillnaden mellan sorterna är priset av ca 2 kr/l. Ett sätt att se på detta är ex.;   3000 liter, vi säljer ¼ för ett merpris av 1-2 kr/l, vilket ger 1200-2400 kr. Om det är den ena eller den andra sorten har ingen större betydelse det blir mer en service än en förtjänst. Västervik har av eget skäl valt 100LL, då 91/96 har en gräns vid 180hk motorer.

Själva kommer vi ha valet med 60 kr lägre timpris med 91/96, vilket ger 6000 kr för 3 m³.

En klar fördel för det senare alternativet, men TB9:an måste godkännas för bränslet, eftersom det inte är infört i manualen.

Att sälja soppa har underlättats i och med iZettle Go. En app i telefonen och vi kan ta betalt antingen via Swish eller Mastercard mfl och samtidigt sms:a ett kvitto till köparen. Detta system är klart och testat av mig. 

Det krävs dock en journal som skall föras av den ansvarige för anläggningen och det gäller oavsett försäljning eller förbrukning.

Förbrukningen står SE-KSC för och vi hoppas på ett ordentligt flyguttag så snart planet är luftvärdigt. 

Mvh Kjell


2019-01-28

Swish möjligheter till 2 klubbkonton

Swish-nummer 123 277 89 00  > "OFK medlemsavgifter".

Swish-nummer 123 272 76 59  > "OFK Flygdebiteringar".  

Årets medlemsavgift är 1500 kr/år för pilot som ej deltagit ekonomiskt för SE-KSC.

Årets medlemsavgift är 750 kr/år för pilot som deltagit ekonomiskt för SE-KSC.

Timpriset för SE-KSC  är för tillfället 1200 kr. 

2018-10-23

Vid dagens klubbmöte närvarade Tommy, Britt-Marie, Jim, Kjell, Mikael, Ingemar, Kenny, Tobbe och Mathias.

KSC har inte erhållit den förväntade mängden flygtimmar, orsakat av annan verksamhet på fältet samt opassande väder, men också lågt intresse eller viktigare uppgifter.

Sponsorer: Reklamen vid parkeringen är ointressant, men det kan fungera närmare riksvägen eller reklamytor på flygplanet. Vem har en ev. sponsorkontakt?

Att flyga mer, fungerar också.

Av betydelse är att bränsle finns i planet eller är lätt tillgängligt, då tanken på en sväng skall förverkligas. 

Bränslefrågan diskuterades men någon lösning fanns inte, ännu.

Mikael och några jobbar med någon form av avtal eller typ aktie, så att ett formellt dokument kan pryda hemmet hos de beundransvärda finansiärerna av KCS.

Ordförande begär entledigande från uppdraget och hoppas på en avlösning vid nästa möte, som hålls den 22 Nov.

Normalt sker bytet av ordförande  vid årsmötet. Årsmötet beräknas hållas i Jan. - Feb. 2019. Vi har ännu ingen som erbjuder sig att axla manteln. Högsta önskan är att klubben kan föryngra sig med en ordförande i medelåldern. Inget ont sagt om de som betraktas ligga över denna ålder, men omgivningen i samhället består av medelålders, vilket gynnar en yngre ordförande och OFK.

Välkomna till nästa möte 18.30 22/11 

OFK alias ESMO-fk //km


2018-09-19

Ett Oktobermöte är i vardande och tidpunkten kommer att meddelas här och via mejl.

2018-07-28

Klubbflygplanet är en Socata TB9 "Tampiko", ICAO förkortning "TAMP", med registrering SE-KSC. Planet flögs hem från Kiruna i går. Flygtiden från Kiruna till Oskarshamn blev cirka 6 timmar och piloterna  var Kenny och Mikael. Det blir torrflygning och inflygning samt resonemang angående villkor förknippade med medlemsskap och timpriser.


2018-02-07

Kommunstyrelsen ändrar sig. Fältet får vara kvar i den form det hade innan beslutet togs om nedläggning. Eftersom det är valår i år är orsaken lätt att förstå. Det kan naturligtvis finnas andra skäl som ligger i vågskålen, men vi som är för fält och flyg tackar för beslutet.



2017-10-28

FÄLTET ÄR I FARA! KOMMUNSTYRELSEN HAR LÄMNAT FÖRSLAG ATT STÄNGA FÄLTET TILL FULLMÄKTIGE. Det är de ledamöter som bifaller eller återremitterar ärendet.

Vi hoppas att få saken prövad på nytt genom argument mot ofullständig redovisning och ologiskt tänkande. Det är lättare att låta fältet vara kvar än att fullborda en kapitalförstöring.  


2017-05-08

Pa38:an var redan såld. Vi får leta vidare!

Ett möjligt alternativ till klubbplan är Gardan GY80 (kolla YouTube). Den vi funderar över är experimentklassad och därmed möjlig, för de av oss som kan bli godkända som ansvariga tekniker, att genomföra års-tillsyn och dessutom blir försäkringen reglerad genom EAA, vilket också reducerar årskostnaden. 

Vi behöver komplettera våra tillgångar i form av privatlån, alternativt via banklån och borgenärer och då är det positivt att de fasta kostnaderna för ett flygplan är låga och att flygtimpriset medger utrymme för amortering. Det är ett vanligt problem för flygklubbar. Vår närmaste, Hultsfred FK, lyckades med en affär på över miljonen dock med två gamla trotjänare, SE-FYL, SE-GNS, som kapitaltillskott. Behovet med ökade resurser kvarstår för vår del, oavsett vilket flygplan som blir klubbens framtid. 


KLUBBMÖTET 27 JULI Pa38 diskuterades, ev. affär??

SE_GNS är såld men en DA40 är anskaffad och vi förväntar oss möjligheten till bokning av den. Det finns i nu läget inget intresse från Hultsfred att samarbeta. För att utnyttja deras flygplan gäller samma förutsättning som för övriga klubbar Kalmar resp. Västervik. 


;https://aro.lfv.se/

Ovan länk visar på vilka möjligheter som vi  klubbflygare har att gratis få en färdplanerings tjänst och notam-information med mera.

FPC rekommenderar att alla gör sig bekant med sidan och skaffar sig ett eget konto för att utnyttja tjänsterna till fullo. 

Det är möjligt att spara egna färdplaner som en gång blivit godkända för att utnyttja samma planering vid senare tillfälle. Även de flygplan man brukar använda kan sparas, vilket gör att detaljerna är färdiga och inskrivna i en ny planering. Vi ökar säkerheten och minskar tiden.

En sammanställning av FPC:s föredrag i Hultsfred den 20/11 2016.




Utdrag ur FlygHorisont nr 1  2017 som beskriver aktuella läget för ESMO-fältet/ noterat 2017-04-13 KM

Kopia av kommunstyrelsen
Kommun svar.pdf

Brev och svar till/från kommunen 2017.