Aktuellt

2019-12-28 SE-KSC Batteriet är för tillfället utbytt och planet kan flygas.

2019-12-23 SE-KSC har inte tillräckligt med ström för motorstart. Planet har stått oanvänt för länge.

Vi har en markkabel i stugan, som kan monteras i uttaget invid lastluckan på planet. Med hjälp av Biltema batteriet kan motorn startas.

Det kan var motiverat att ta med utrustningen, om landningen skall ske på annan flygplats.


Batteriet bör vara laddat för att det inte skall ta skada. Tyvärr ligger en diod i vägen, för att laddning skall kunna ske via markkabeln eller cigarettuttaget. Vi måste hitta en sätt att ansluta en underhållsladdare, så vi undviker problemet i framtiden.

/Kjell M


2019-10-09 SE-KSC är aktiv och kan bokas via mWL. Nya lastinstruktioner är upprättat av Kenny, då grundtomvikten är högre än de tidigare uppgifterna.

TS ger tillstånd till 2028-12-31 (TSL 2017-116, EU nr 1079/2012) att använda följande kanaler upp till 4000 ft : 123.150 -200 -350 -375 -

400 -425 -450 -500 -525 -550 -600 -650 MHz enligt 25 KHz kanalseparation. AIC dolkumentet finns på klubbtavlan.

2019-06-28 Möte klubbstugan kl.18.00

Vår TB 9 är fortfarande på service men beräknas vara klar för avhämtning inom ett par veckor, senast.

Det som framkommit under processens gång och som kräver åtgärd enligt den ansvarige teknikern, överskrider betydligt det vi hade väntat oss med tanke på vad tidigare underhåll och journalanteckningar beskriver. Detta kommer givetvis också att innebära en större utgift än vi räknat med, men jag har givit underhållsföretaget godkänt att göra maskinen klar för brukande.

Vi planerar ett möte för alla då all information om ovan blir presenterad.

Vi ser fram emot att få vår flygmaskin on line igen men radioutrustningen, den uppdaterade, får vänta ytterligare någon tid på grund av brist på tillgänglighet av installatörer. Flygning inom luftrum där den existerande utrustningen är OK är det som gäller för närvarande. Eventuella portabla enheter är ett alternativ.

Välkomna på möte för allt ”the latest and greatest” om klubben, maskinen och fältaktiviteter i övrigt.

Styrelsen

2019-06-09

Vi har nu 3000 liter 91/96 i en cistern norr om den g:a tankanläggningen. Anvisning hur vi hanterar tankningen kommer att ske fortlöpande. Tekniskt ansvarig är Tobias Svensson.

SE-KSC är i Jönköping för tillsyn sedan 13/5 och vi hoppas att den snart blir tillgänglig för oss i Oskarshamn. Vi avvaktar ett besked från Jönköping kommande vecka.

Klubbmötet 19/5 gällde förutsättningar för klubben och KSC. Tb9:an skall utrustas med flygradio som uppfyller dagens krav, men tidpunkten för detta verkar bli till hösten, oavsett vem vi frågat.


2019-05-18

Klubbstugan 19/5 klockan 16:00 / KLUBBMÖTE 2019

2019-05-15

Vi räknar med att att ha ett klubbmöte den 19/5 och att både Mikael och Kenny är hemma.

Tidpunkten för mötet är inte klart ännu.

För valet av bränsle gäller formellt att både Lycoming och Socata godkänner 91/96. Vi vet att Lycoming tillåter detta. Socata är tillfrågad men vi har ännu inte erhållit svar. Skillnaden mellan 100LL och 91/96 är 2 kr/liter till fördel för 91/96. Vi måste ta ett beslut om vilken sort vi skall ha i vår 3000 liter tank.

Vid flygningen till Jönköping med KSC använde vi Icom-sändaren kopplad till headsetet. Hörbarheten för vår egen del var kanon bra, däremot kunde inte tornet höra vad vi sa. Slutsatsen är att vi måste ha en yttre antenn till Icom-sändaren. Montaget av en sådan är en ansenlig kostnads del även hos en ny radio. Vi kommer att få en offert på en radio från Mathias Essberg och har att ta ställning till den kontra Icom + yttre antenn.


2019-05-13

SE-KSC är nu i Jönköping för årskontroll. Det beräknas att ta några veckor, förhoppningsvis är det hemfärd i slutet av Maj

2019-05-03

Vi har nu erhållit "Permit To Fly" som gäller till den 30/5 20219.

M.Essberg planera att komma 6 -7/5 för att göra en kontroll ref. TSL 2019-3135, varefter flygningen till JKP kan utföras.

Vi undersöker också möjligheten att använda 91/96 som bränsle via kontakt med Socata.

2019-05-01

Vi har snart möjlighet att flyga -KSC till ESGJ för årstillsyn och nytt flygtillstånd. Mattias Essberg (flygmek) har skickat en PTF-ansökan till Transportstyrelsen.

Han kommer till ESMO för att utföra klareringstillstånd och kontroll av motorn, vilket måste ske före service flygningen. Datum för detta kommer att lämnas den 2 maj.

Att tiden runnit iväg beror på mekaniker frågan. Det har varit svårt att avtala om tillsyn efter att vår förhoppning Håkan i Linköping tackat nej till uppdraget.

Kontakten blev Mattias och han har haft arbete med Umeå CAMO, tidigare kontrollant av KSC och det har dragit ut på tiden på grund av helgdagar och respektives otillgänglighet.

Av historien kan vi dra lärdomen, att vid ett flygplansköp ha tillsynen ordnad, för att undvika risken att bli groundad. Ett läge som vi av bristande erfarenhet nu hamnat i.

Vi har nu en tankanläggning på 3 m³, som skall fyllas med flygbensin. Alternativen är 100LL eller 91/96 och valet är för närvarande 100 LL. Skillnaden mellan sorterna är priset av ca 2 kr/l. Ett sätt att se på detta är ex.; 3000 liter, vi säljer ¼ för ett merpris av 1-2 kr/l, vilket ger 1200-2400 kr. Om det är den ena eller den andra sorten har ingen större betydelse det blir mer en service än en förtjänst. Västervik har av eget skäl valt 100LL, då 91/96 har en gräns vid 180hk motorer.

Själva kommer vi ha valet med 60 kr lägre timpris med 91/96, vilket ger 6000 kr för 3 m³.

En klar fördel för det senare alternativet, men TB9:an måste godkännas för bränslet, eftersom det inte är infört i manualen.

Att sälja soppa har underlättats i och med iZettle Go. En app i telefonen och vi kan ta betalt antingen via Swish eller Mastercard mfl och samtidigt sms:a ett kvitto till köparen. Detta system är klart och testat av mig.

Det krävs dock en journal som skall föras av den ansvarige för anläggningen och det gäller oavsett försäljning eller förbrukning.

Förbrukningen står SE-KSC för och vi hoppas på ett ordentligt flyguttag så snart planet är luftvärdigt.

Mvh Kjell


2019-01-28

Swish möjligheter till 2 klubbkonton

Swish-nummer 123 277 89 00 > "OFK medlemsavgifter".

Swish-nummer 123 272 76 59 > "OFK Flygdebiteringar".

Årets medlemsavgift är 1500 kr/år för pilot som ej deltagit ekonomiskt för SE-KSC.

Årets medlemsavgift är 750 kr/år för pilot som deltagit ekonomiskt för SE-KSC.

Timpriset för SE-KSC är för tillfället 1200 kr.

2018-10-23

Vid dagens klubbmöte närvarade Tommy, Britt-Marie, Jim, Kjell, Mikael, Ingemar, Kenny, Tobbe och Mathias.

KSC har inte erhållit den förväntade mängden flygtimmar, orsakat av annan verksamhet på fältet samt opassande väder, men också lågt intresse eller viktigare uppgifter.

Sponsorer: Reklamen vid parkeringen är ointressant, men det kan fungera närmare riksvägen eller reklamytor på flygplanet. Vem har en ev. sponsorkontakt?

Att flyga mer, fungerar också.

Av betydelse är att bränsle finns i planet eller är lätt tillgängligt, då tanken på en sväng skall förverkligas.

Bränslefrågan diskuterades men någon lösning fanns inte, ännu.

Mikael och några jobbar med någon form av avtal eller typ aktie, så att ett formellt dokument kan pryda hemmet hos de beundransvärda finansiärerna av KCS.

Ordförande begär entledigande från uppdraget och hoppas på en avlösning vid nästa möte, som hålls den 22 Nov.

Normalt sker bytet av ordförande vid årsmötet. Årsmötet beräknas hållas i Jan. - Feb. 2019. Vi har ännu ingen som erbjuder sig att axla manteln. Högsta önskan är att klubben kan föryngra sig med en ordförande i medelåldern. Inget ont sagt om de som betraktas ligga över denna ålder, men omgivningen i samhället består av medelålders, vilket gynnar en yngre ordförande och OFK.

Välkomna till nästa möte 18.30 22/11

OFK alias ESMO-fk //km


2018-09-19

Ett Oktobermöte är i vardande och tidpunkten kommer att meddelas här och via mejl.

2018-07-28

Klubbflygplanet är en Socata TB9 "Tampiko", ICAO förkortning "TAMP", med registrering SE-KSC. Planet flögs hem från Kiruna i går. Flygtiden från Kiruna till Oskarshamn blev cirka 6 timmar och piloterna var Kenny och Mikael. Det blir torrflygning och inflygning samt resonemang angående villkor förknippade med medlemsskap och timpriser.


2018-02-07

Kommunstyrelsen ändrar sig. Fältet får vara kvar i den form det hade innan beslutet togs om nedläggning. Eftersom det är valår i år är orsaken lätt att förstå. Det kan naturligtvis finnas andra skäl som ligger i vågskålen, men vi som är för fält och flyg tackar för beslutet.2017-10-28

FÄLTET ÄR I FARA! KOMMUNSTYRELSEN HAR LÄMNAT FÖRSLAG ATT STÄNGA FÄLTET TILL FULLMÄKTIGE. Det är de ledamöter som bifaller eller återremitterar ärendet.

Vi hoppas att få saken prövad på nytt genom argument mot ofullständig redovisning och ologiskt tänkande. Det är lättare att låta fältet vara kvar än att fullborda en kapitalförstöring.


2017-05-08

Pa38:an var redan såld. Vi får leta vidare!

Ett möjligt alternativ till klubbplan är Gardan GY80 (kolla YouTube). Den vi funderar över är experimentklassad och därmed möjlig, för de av oss som kan bli godkända som ansvariga tekniker, att genomföra års-tillsyn och dessutom blir försäkringen reglerad genom EAA, vilket också reducerar årskostnaden.

Vi behöver komplettera våra tillgångar i form av privatlån, alternativt via banklån och borgenärer och då är det positivt att de fasta kostnaderna för ett flygplan är låga och att flygtimpriset medger utrymme för amortering. Det är ett vanligt problem för flygklubbar. Vår närmaste, Hultsfred FK, lyckades med en affär på över miljonen dock med två gamla trotjänare, SE-FYL, SE-GNS, som kapitaltillskott. Behovet med ökade resurser kvarstår för vår del, oavsett vilket flygplan som blir klubbens framtid.


KLUBBMÖTET 27 JULI Pa38 diskuterades, ev. affär??

SE_GNS är såld men en DA40 är anskaffad och vi förväntar oss möjligheten till bokning av den. Det finns i nu läget inget intresse från Hultsfred att samarbeta. För att utnyttja deras flygplan gäller samma förutsättning som för övriga klubbar Kalmar resp. Västervik.


;https://aro.lfv.se/

Ovan länk visar på vilka möjligheter som vi klubbflygare har att gratis få en färdplanerings tjänst och notam-information med mera.

FPC rekommenderar att alla gör sig bekant med sidan och skaffar sig ett eget konto för att utnyttja tjänsterna till fullo.

Det är möjligt att spara egna färdplaner som en gång blivit godkända för att utnyttja samma planering vid senare tillfälle. Även de flygplan man brukar använda kan sparas, vilket gör att detaljerna är färdiga och inskrivna i en ny planering. Vi ökar säkerheten och minskar tiden.

En sammanställning av FPC:s föredrag i Hultsfred den 20/11 2016.
Utdrag ur FlygHorisont nr 1 2017 som beskriver aktuella läget för ESMO-fältet/ noterat 2017-04-13 KM

Kopia av kommunstyrelsen
Kommun svar.pdf

Brev och svar till/från kommunen 2017.