אשכול פיס אלדד נתניה

מרכז למדע טכנולוגיה ואמנות

מנהל חינוך וחברה

מחוז תל אביב

נבחרת תלמידי אלדד מקדמים

הקאתון בנושא חקר החלל בבית ספר אלדד.

בתאריך 18.12.19

בואו בהמוניכם!!