ESCOLA MORAGAS

#BANCDERECURSOS

AQUESTA PÀGINA, ÉS UN ÍNDEX PER TEMES, QUE ANEM ACTUALITZANT SETMANALMENT, DE TOTES LES TASQUES QUE US COMPARTIM DIA RERE DIA, ELS MESTRES DE L'ESCOLA MORAGAS, AL NOSTRE BLOG.

ESTA PÁGINA, ES UN ÍNDICE POR TEMAS, QUE VAMOS ACTUALIZANDO SEMANALMENTE, DE TODAS LAS TAREAS QUE COMPARTIMOS DÍA TRAS DÍA, LOS MAESTROS DE LA ESCUELA MORAGAS, EN NUESTRO BLOG.

ACTIVITAT FíSICA I FISIOTERÀPIA

APPS


CÀRRECS I AGENDA

COMPRES I TRANSPORTS

COMUNICACIÓ

CUINA

EMOCIONS

FESTES

HÀBITS SALUDABLES

JOCS

LECTOESCRIPTURA

MATEMÀTIQUES

MEDI NATURAL I SOCIAL

MÚSICA

PLÀSTICA

PROJECTES

PSICOMOTRICITAT

REPTES

SENSORIAL


TECNOLOGIES

PROTOCOLS PREVENCIÓ