Projekt „Planowanie kariery w szkole”

Erasmus z Rotterdamu - Erazm z Rotterdamu – niderlandzki filolog, filozof, pedagog, jeden z czołowych humanistów renesansu, propagator kultury antycznej, pisarz, myśliciel chrześcijański, katolicki duchowny. Głosił, że człowiek z natury jest dobry, zło zaś pochodzi z niewiedzy. Wikipedia

Logo projektu

autorami są uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie