Akcja PO WER w naszej szkole -

SP 41 w Bydgoszczy

'Zastosowanie mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii w nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnej młodzieży'

2018 - 2020

Projekt (nr umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048246 ) realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“. Polega on na zagranicznych mobilnościach szkoleniowych kadry edukacji szkolnej. Czworo nauczycieli z naszej szkoły będzie uczestniczyło w dwóch szkoleniach. Pierwsze polegać będzie na kreatywnym wykorzystaniu mediów społecznościowych w edukacji. Drugie natomiast, podążając za wyzwaniami nowoczesnej ośmioklasowej szkoły podstawowej, ukierunkowane będzie na kształtowanie kreatywności u nastoletniego ucznia XXI wieku.


Cele szczegółowe projektu:

 • praca nad kreatywnością uczniów w sposób poszukujący obszaru, w którym odkrywają oni swoje talenty między innymi za pośrednictwem nowoczesnych technologii oraz pracy projektowej. Cel ten wynika z ograniczeń postawy programowej w zakresie kształtowania kreatywności oraz umiejętności wykorzystywania mocnych stron ucznia przez niego samego,
 • wykorzystanie zainteresowań uczniów na lekcji poprzez zaadoptowanie mediów społecznościowych do pracy na lekcji. Obecność w mediach społecznościowych zajmuje uczniom bardzo dużą część ich życia, warto więc nauczyć ich w jaki sposób świadomie z nich korzystać i jak można je wykorzystać do uczenia się w ramach poszczególnych przedmiotów,
 • dążenie do współpracy z organizacjami aktywnymi w różnych dziedzinach: społecznej, kształcenia i zatrudnienia, także na poziomie międzynarodowym polegającej na upowszechnianiu rezultatów projektu oraz realizowaniu jego długofalowych rezultatów.

Wszystkie wymienione cele dążą do tego, aby placówka podążała za nowoczesnością i nadążała za potrzebami młodzieży w zakresie edukacji. Mimo, iż placówka prężnie działa w zakresie tworzenia innowacji i nowoczesnych programów nauczania, a nauczyciele tworzący te projekty są kompetentni i rzetelnie wykonują swoją pracę, analizując potrzeby obecnych czasów należy zwrócić uwagę,iż nauczyciel to nie tylko osoba, której zadaniem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności związanych z określonym programem nauczania. Poprzez swoje zachowanie i manifestowane postawy kształtuje on osobowość młodego człowieka, musi więc podążać za rozwojem technologicznym i dostosowywać swój warsztat pracy do grupy odbiorców. Elastyczność w zakresie doboru metod i środków dydaktycznych pozwala bowiem stworzyć środowisko kształcenia odpowiednie do zapotrzebowania i możliwości uczniów.

W jaki sposób wykorzystujemy technologię komunikacyjną na lekcjach? ............. i nie tylko

 • redagujemy blogi
 • nagrywamy filmiki
 • utrzymujemy kontakt z naszymi rówieśnikami za pomocą platformy TwinSpace
 • tworzymy podcasty
 • korzystamy z narzędzi online do testowania
 • stosujemy popularne aplikacje do prezentowania naszych osiągnięć.

A oto niektóre z naszych nietypowych prac..

 • blog redagowany przez uczniów klasy VIII

https://kidblog.org/class/mrs-smeja/posts

 • film przygotowany z okazji Dnia Ziemi...

Tworzymy podcasty...

Co to są podcasty? W skrócie ....audycja, nagranie w postaci pliku MP3 na wybrany temat. Do nagrania przygotowujemy także konkretne ćwiczenia i listy słówek warte zapamiętania.

I tak w klasie VIII tematy podcastów to:

 • good and bad sides of school,
 • famous inhabitants of our city,
 • Polish feasts and customs.

W całości wkrótce je opublikujemy. Może przydadzą się Wam do nauki...Zachęcamy...

Nasze podcasty już gotowe

A oto efekty pracy nad naszymi podcastami...

Bright and dark sides of school!!!!

oraz pytania do podcasta....


1. One of the worst things in the school is ............ waking up.

2. A few days in the week .................................. in the school...

3 .................... of teachers are nice and helpful so you can talk with them and ........................................ .

4. During the trips you can ………………….with your friends.

So, all in all.....

What are pros and cons of going to school?

Szkolenie we Florencji dla uczestników programu PO WER

W przyszłym tygodniu czterech nauczycieli z naszej szkoły - 2 anglistów, p. Joanna Gralak oraz p. Anna Smeja-Robak, nauczyciel informatyki - p. Hanna Forbot, oraz nauczyciel historii - p. Andrzej Kowalewski weźmie udział w tygodniowym szkoleniu (18-22.02) we Florencji. Kurs nastawiony jest na zachęcenie uczestników do szerszego wykorzystania narzędzi multimedialnych oraz mediów społecznościowych w klasie. Zaprezentowane więc zostaną ciekawe narzędzia do pracy z uczniami w szkole podstawowej (nie tylko na lekcjach języka angielskiego) oraz sposoby ich wykorzystania do tworzenia własnych materiałów multimedialnych, co mamy nadzieję w znacznym stopniu zmotywuje młodych ludzi do wytężonej pracy z językiem i nie tylko, urozmaici lekcje, a przede wszystkim zachęci do samokształcenia.

Po powrocie z Włoch...

Po powrocie z kursu jesteśmy pełni nowych pomysłów i optymizmu, że nasze nietypowe rozwiązania metodyczne zachęcą naszych uczniów do nauki języka i nie tylko. Podczas kursu poznaliśmy mnóstwo nowych aplikacji ułatwiających naukę.

Z pewnością wdrożymy je w życie. Wymaga to trochę czasu i praktyki, więc po zebraniu wszystkich materiałów i ich opracowaniu zamieścimy je na naszej stronie. Niech służą nie tylko nam, ale i innym nauczycielom.

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Akcja PO WER zatacza w naszej szkole coraz szersze kręgi. Tym razem akcją objęci zostali wszyscy nauczyciele z naszej szkoły.

W poniedziałek, 25.03 odbyły się warsztaty dla nauczycieli z podziałem na zespoły przedmiotowe. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu we Florencji, czyli pan Andrzej Kowalewski, pani Hanna Forbot, pani Anna Smeja-Robak oraz pani Joanna Gralak przeprowadzili lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii . Pokazywali działanie takich aplikacji jak: Plickers, Hp reveal z elementami nauczania wyprzedzającego, stellarium, wheeldecide, classroomscreen, c-map tools, mimind, edmodo, trello, linoit, BLENDSPACE, MENTIMETER, EDPUZZLE, padlet i wiele innych. Nauczyciele prowadzący dostosowali narzędzia do nauczanych przez siebie przedmiotów oraz przeprowadzili panel dyskusyjny na temat wykorzystywania ich na lekcjach.

Nowoczesne narzędzia okazały się być mało znane wśród nauczycieli naszej szkoły, mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości posłużą w prowadzeniu zajęć w sposób nowoczesny i bliższy zainteresowaniom uczniów w myśl zasady będącej celem i zarazem tytułem naszego projektu: Zastosowanie mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii w nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnej młodzieży.