PROIECT DE MOBILITATE PENTRU PROFESORI ERASMUS +, K1 STAFF MOBILITY

"Partnership in Learning – Activate Yourself"

Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în valoare totală de 57.040 euro.

Perioada implementare 1.12.2019 - 31.11.2021

LOCATIA : NICOTERA, ITALIA

Obiective:

1. Formarea a 16 profesori resursa și a altor cadre didactice ce vor dezvolta competente sociale și vor crea situații de invățare atractive, memorabile care să faciliteze ințelegerea, gândirea critică, colaborarea și comunicarea

2. Creșterea promovabilității cu 5%, diminuând rezultatele modeste ale elevilor, utilizând metodele și tehnicile învățate la cursurile de formare, la final de an școlar

3. Crearea unui portofoliu instituțional cu resurse incluzive pentru dezvoltare personala și profesionala (5 CDS-uri, portofolii individuale, proiectări didactice)

4.Dezvoltarea în context european a competentelor unui număr de 16 profesori pentru a crea legături intre învățarea formala și nonformala