Creació dels equips

Abans de començar a endinsar-nos en l'Univers i el Sistema Solar hem creat el equips de treball. Individualment hem escrit quins són els nostres punts febles i els nostres punts forts quan treballem cooperativament.

Finalment hem compartit amb el grup què ens cal millorar i quins són aquells aspectes que s'han de continuar reforçant i duent a terme.