Eliteidrætsgymnasier

Optimal kombination af uddannelse og eliteidræt

Kontakt

Formand: Anders Høgenhaug Johnsen - Viborg Katedralskole: ah@vibkat.dk

Styregruppemedlemmer


Økonomiansvarlig

 • Peter Jørgensen - Roskilde Katedralskole - peter.jorgensen@rks-gym.dkArbejdsopgaver i styregruppen:

Arbejdsopgaver:

 • Optagelsesproces ifm. optagelse af nye medlemsskoler (Anders i samarbejde med Kristoffer)

 • Sommer (Anders i samarbejde med styregruppen)

 • Kontakt til eksterne partnere (Anders i samarbejde med Kristoffer)

 • Regnskab og budget (kasserer: Thomas og Peter)

 • Hjemmeside (Thomas)

 • Forårsseminar (Styregruppen i fællesskab - i samarbejde med Team Danmark)

     1. Praktiske opgaver: Marie

 • Årsmøde (Styregruppen i fællesskab - i samarbejde med Team Danmark)

 • Forskningsprojekter (Marie og Thomas)

 • ENOS, EAS mv. (Anders)

 • Dagsorden styregruppemøder (Anders)

 • Referat fra styregruppemøder (Marie og Thomas)

 • Google docs løbende gemme dokumenter på ekstern drev (Thomas)

 • Henvendelser fra medlemsskoler (Anders og Kristoffer)

 • Udsendelse af invitationer til årsmøde og forårsseminar (Anders og Thomas)

 • Adresseregistrering, mailoversigter ol. (Peter)

 • Godkendelse af fakturaer (Anders og Thomas)