Ekonomické a právne základy podnikania v agropotravinárstve