Aquest any us presentem el nostre programa de la 43a Escola d'Estiu del Penedès. El tema que tractarem serà Per a una educació sostenible”.


Hi ha dos tipus de mirades vistes des de dues perspectives: des de l’escola bressol i des de primària. Mirant des d’endins enfora, és a dir, com es treballa des de les diferents etapes aquesta temàtica i com poden contribuir en el dia a dia a nivell educatiu per contribuir a aportar al món el seu gra de sorra.


Vivim immersos en una situació de crisi ambiental que ens obliga a definir de nou l’educació ambiental a l’escola. La sobreexplotació dels recursos naturals a escala global deriva de l’actual model de desenvolupament; la pèrdua de biodiversitat i la greu regressió deriven de l’estat de la superfície i de la qualitat dels espais naturals d’arreu; la contaminació de l’aire, de l’aigua i del sòl deriva en gran part de les males pràctiques econòmiques; la generació indiscriminada de residus i la seva toxicitat deriven del model de consum i de l’impacte ambiental que comporta tractar-los; etc. L’escalfament global del planeta planteja un escenari de difícil predicció, i la manca de sensibilització per part de la població sobre aquestes problemàtiques ambientals és una raó de pes per tenir-les en compte en l’àmbit educatiu i no girar-s’hi d’esquena.

43a Escola d'Estiu del Penedès