งานโสตทัศนูปกรณ์และศูนย์สื่อการเรียนรู้

Audio Visual and  Learning  Media Center

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โสต@สื่อ Ep.2 การดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook

การดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook โดยใช้ mbasic หน้า  facebook

โปรแกรมที่ใช้บันทึกจัดทำสื่อ คือ OBS ใช้ฉาก Green Screen และ  ใช้ ApowerMirror ในการแคสต์หน้าจอโทรศัพท์ขึ้นจอคอมพิวเตอร์  

FB ส่งข่าวสาร และแนะนำการบริการ 

VDOที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน (คลิกชมทั้งหมด) 

(KUS) ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี | ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์

CHEERLEADING BY KUS

CHEERLEADING BY KUS #2

ทีมตะกร้อ สาธิตเกษตร
ฮอกกี้ สาธิตเกษตร

สื่อการศึกษา ออนไลน์ (คลิกชมทั้งหมด)สื่อออนไลน์

ตัดต่อวีดีโอให้เป็นภายใน 5 นาที 

การติดตั้งและการใช้โปรแกรม zoom cloud meetings

สร้างข้อสอบจาก google form แบบใหม่ ตรวจข้สอบได้ทันที