EduRobòtics Sant Martí

EduRobòtics Sant Martí és un grup d'intercanvi d'experiències, idees, recursos i altres temes relacionats amb la programació i la robòtica educativa. El grup impulsor està format per catorze mestres d'escoles i col·legis del districte de Sant Martí de Barcelona.

Objectius

  • Intercanviar recursos, materials i informació general sobre programació i robòtica educativa.
  • Compartir idees i experiències dutes a terme als nostres centres.
  • Organitzar activitats formatives informals pel professorat, preferentment del districte de Sant Martí, interessat en la robòtica educativa.