eDOLA COMPETITION

POLISAS 2019

REGISTRATION FORM

KATEGORI PELAJAR

Pertandingan ini memfokuskan kepada penyediaan bahan eKandungan secara kreatif dan inovatif melalui pembangunan video (eMCC) dan nyanyian (TVET Tunes) secara individu atau berkumpulan oleh para pelajar. Ia terdiri daripada dua kategori iaitu Video eMCC dan TVET Tunes

Sila daftar penyertaan anda (kategori pelajar) dengan mengisi form di bawah...

KATEGORI PENSYARAH (Innovation content)

Pertandingan ini bertujuan untuk mengenal pasti, memberi pengiktirafan serta berkongsi amalan terbaik pengalaman pembelajaran secara imersif. Kategori Mission Immersible ini bertujuan untuk mengenal pasti pendekatan/aplikasi imersif maya yang berupaya menyediakan pengalaman pembelajaran imersif yang memberi impak mendalam ke atas pengalaman dan pencapaian pembelajaran pelajar.

Sila daftar penyertaan anda (kategori pensyarah) dengan mengisi form di bawah...

Rule & Regulation