ดร.ประไพพร อุทธิยา

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

นายสาคร โห้วงศ์

รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์เพจ ศธจ.พะเยา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

DLIT