PARCOURS

BESCHRIJVING PARCOURS

De start wordt gegeven aan de Parklaan, links van het Sportcomplex Scherpenstein. Vervolgens gaan we de dijk (Fort) op en lopen richting Schelde. Het parcours loopt naar rechts over de Vliet. We volgen en slaan rechts af om het domein rond de Sint-Bernardusabdij te betreden. Daar lopen we rond het gebouw en dan parallel met de Nijverheidstraat. We verlaten het domein langs diezelfde Nijverheidstraat en lopen opnieuw richting Schelde. Opnieuw de Vliet over. Rechtdoor en de helling naar beneden. We volgen nu de Maaielei helemaal tot aan de ongebruikte spoorweg (kleine helling). We slaan rechts af de Laardijk in, waar zich ter hoogte van het Laarhof de bevoorrading bevindt. Daar ligt ook het keerpunt (straffe bocht) achter de nadar. We lopen het parcours nu in tegengestelde richting. Het parcours zal daarom worden opgesplitst in een linker- en een rechterkant. Gelieve dan ook aan de juiste kant van de weg te lopen, zo word je niet gehinderd door tegenliggers.

Na 400 meter is het opnieuw enkel richting. We slaan een veldweggetje (Rietbroekweg) in naar rechts. Op het einde slaan we de Renaat Veremansstraat in. Niet lang echter want we lopen links parallel op de binnendijk. Vervolgens rechtsaf door de Jef Van Hoofstraat, opnieuw rechts door de Flor Alpaertsstraat, dan links Ter Muidenstraat. We lopen rechtdoor de Dendermondestraat in. Deze straat buigt af naar rechts waar we op het einde door de poort links het park inslaan. We lopen door het park en komen zo weer aan de Parklaan en de aflossingszone (voor de heren) of finish (voor de dames).