Dobrovolníci

v JMK

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, KTEŘÍ SE AKTIVNĚ ZAPOJÍ DO POMOCI PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI SPOJENÉ S COVID-19.

Aktuálně - Dobré srdce na dálku

https://www.facebook.com/events/506643783350896/