OM DISK

Internationell känd konstnär baserad i Sverige. Aktiv sedan åttiotalet, och idag en mångfacetterad konstnär som målar allt från traditionell graffiti till fotografisk realism och grafiska koncept.

Målar gärna live vid festivaler, kurser och event.

Internationally known artist based in Sweden. Active since the eighties, and today a multifaceted artist who paints everything from traditional graffiti to photographic realism and graphic concepts.


Experienced live artist at festivals, courses and events