ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ภาระงาน

งานสารบรรณ

งานอาคารสถานที่/สิ่งเเวดล้อม

งานยานพาหนะ

งานควบคุมภายใน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานมาตรฐาน สพป. ลพบุรี เขต 2

งานการประเมินตัวชี้วัด KRS

งาน ITA

งานสวัสดิการ

งานประชาสัมพันธ์

คู่มือ ITA

คู่มือ KRS


คู่มือ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ พรบ. อำนวยความสะดวก

คู่มือ การลดเเละคัดเเยกขยะมูลฝอย


คู่มือการสรรหากรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 28/1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130โทร 036-771496 , 080-663-2211โทรสาร 036-77149 7E-mail director034@gmail.com