ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μαγούλιος Ν. Γεώργιος

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Πτυχίο: Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα διδακτορικής διατριβής: "Ο οικονομικός ρόλος της Θεσσαλονίκης στη διαβαλκανική οικονομική συνεργασία".

Τηλ.: 23210-49308

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.pdf