Lietuvos Respublikos Seimas, pabrėždamas, kad senieji vietovardžiai – Lietuvos kultūros, istorijos ir kalbos vertybė, kurios išsaugojimu privalo rūpintis valstybė;

įvertindamas tai, kad senuosiuose kaimų ir vienkiemių pavadinimuose glūdi etnologinė, lingvistinė, paleogeografinė, istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija, saugotina kaip Lietuvos ir pasaulio kultūros palikimo dalis;

išskirdamas ypatingą gyvenamųjų vietų vardų reikšmę ryšiams su tėvų, senelių ir protėvių žeme puoselėti;

konstatuodamas, kad nuo sovietmečio iki šių laikų iš juridinės vartosenos jau yra išbraukta tūkstančiai istorinių vietovardžių ir stebima tolesnė jų nykimo tendencija;

siekdamas išsaugoti senuosius vietovardžius, n u t a r i a:

Paskelbti 2019 metus Vietovardžių metais.

Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. XIII-1273 „Dėl 2019 metų paskelbimo vietovardžių metais“. Žiūrėta 2019 m. spalio 23 d. internete:

https://www.infolex.lt/ta/485082

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą „Koja kojon su vaikais ir anūkais. IRT mokymai vėlyviesiems naujųjų technologijų vartotojams“ (pagrindinė rėmėja Lietuvos kultūros taryba, dalinai projektą rėmė Kelmės rajono savivaldybė) kartu su projekto partnerėmis 9 rajono bendruomenėmis (Grinių, Junkilų, Karklėnų, Kolainių, Liolių, Pašilėnų, Šaltenių, Vaiguvos, Žalpių) bei kūrybinių industrijų atstovais sukūrė iliustruotą elektroninį išteklių „Dingstantys vietovardžiai: Kelmės krašto išnykusių kaimų sąvadas“, kuris skirtas Vietovardžių metams. Išteklių sudaro pagal seniūnijas suskirstyti išnykusių kaimų pavadinimai (iš viso sąraše 320 pavadinimų), o kai kurie iš jų papildyti informacija iš įvairių spausdintinių šaltinių. Smagu, kad sąvadas yra iliustruotas nuotaikingomis animacijomis bei projekto mokymų metu specialiai sukurtomis skaitmeninėmis nuotraukomis ar piešiniais, kuriuos, atrasdami įvairias kompiuterines programas, sukūrė projekto dalyviai – vėlyvieji naujųjų technologijų vartotojai.

Elektroninis išteklius tikrai nėra baigtas, jį visada bus galima pildyti, taisyti, nes ir išnykusių kaimų sąrašai kinta – juose, deja, atsiranda naujų pavadinimų, o ir atvirkščiai – į išnykusį viensodį ar kaimą, atsikelia gyventi naujakuriai.

Tikimės, kad Kelmės krašto išnykusių kaimų sąvadas bus įdomus krašto žmonėms, kurie prisidės ir prie tolesnio sąvado redagavimo bei pildymo.

Rėmėjai: