INTRANET

ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

V letu 2017 je bil na daljšem delovnem obisku na Biotehniškem centru Naklo Michalis Cyprus iz Grčije, ki je bil angažiran preko evropskih projektov, za izdelavo mnenja; krajšega poročila in ukrepov na področju energetske učinkovitosti, ravnanja z odpadki in drugih področij znotraj krožnega gospodarstva in ekološkega posestva. Dokumenti [eng]: Pioneer placement report & Pioneers suggestions