Digitalt samarbeid

På disse sidene finner du informasjon om aktiviteter, nyheter og ressurser, knyttet til UH-nett vest sin arbeidsgruppe for digitalt samarbeid.

Future Classroom Lab

Arbeidsgruppen arrangerte i juni 2019 institusjonsbesøk ved UCC, deltakelse med flere bidrag på konferanse og et seminar, i København.

Les mer