DigiHOP- hankkeessa WinNovan lähihoitajaopiskelijat toteuttavat Digiopastusta ikäihmisille .

Digiopastusta järjestetään ikäihmisten kokontumispaikoissa ja opastusta annetaan henkilökohtaisesti opastettavan omia älylaitteita käyttäen.

Tälle sivustolle on koottu vinkkejä ja materiaalia digiopastuksen valmisteluun ja toteutukseen opiskelijoiden kanssa.


Video: Jonna Vuorinen ja Maija Peltomäki

DigiHOP on kolmivuotinen ESR-rahoitteinen kotihoidon digitaalinen oppimisympäristöhanke.

Hankkeen tavoitteena on luoda Länsirannikon koulutus Oy WinNovan lähihoitajaopiskelijoille digitaalisesti toimiva kotihoidon oppimisympäristö. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa lähihoitajaopiskelijoiden digitaalisen teknologian osaamisen taitoja.

Digiopastuksien järjestämisellä ikäihmisille harjoitellaan digitaitojen taitojen käyttämistä aidoissa opastustilanteissa. Digitaalisuus on luonnollinen osa nuorten arkea, mutta sen ammatillinen hyödyntäminen vaatii harjoitusta ja opettelemista. Ohjaus sinällään on keskeinen osa lähihoitajan työtä.

Digiopastukset ikäihmisille opiskelijoiden kanssa on aloitettu tammikuussa 2017.