Психологічна служба Херсонського наукового ліцею Херсонської обласної ради

Прокопенко 

Світлана Валеріївна

Соціальний педагог, спеціаліст І категорії

sveta.fertak80@hlor.org.ua

Щербина 

Анастасія Олександрівна

Практичний психолог


Діяльність психологічної служби ліцею у 2023-2024 н.р. зорієнтована на підтримку і супровід всіх суб’єктів навчально-виховного процесу, надання їм дієвої соціально-психологічної допомоги,  керуючись такими нормативними документами:

- Етичний кодекс соціального педагога, етичний кодекс психолога

- Конвенція ООН про права дитини.

        - Закон України «Про загальну середню освіту».

 - Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509).

- Лист МОН від 02.08.2022 № 1/8794-22 “Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році”

- Лист МОН від 21.08.2023 р. № 1/12492-23  "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 навчальному році"

Напрями діяльності працівників психологічної служби:

Діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

Профілактична робота – це система заходів, спрямованих на охорону психічного здоров’я, попередження неблагополуччя у розвитку людини, групи, суспільства, відхилень у розвитку

особистості, виникнення конфліктів та проблем у міжособистісних стосунках,

запобігання створення конфліктних ситуацій у освітньому процесі;

Навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на

удосконалення, розвиток, формування особистості;

Консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу; 

Зв'язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління; 

Просвітницька робота пов’язана з наданням та поширенням знань, ознайомленням усіх учасників освітнього процесу зі специфікою діяльності працівників психологічної служби закладу, методами їх роботи та можливостями.


Завдання психологічної служби:

·        Сприяння  збереженню і зміцненню психологічного здоров’я ліцеїстів в процесі соціалізації;

·        Забезпечення умов, що сприяють формуванню соціально-адаптованої, конкурентоспроможної особистості ліцеїста;

·        Підготовка здобувачів освіти до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей свідомого громадянина України.