Informació per a les famílies

El Concurs Devorallibres

Les Biblioteques Municipals de Sabadell (BiMS) són el principal servei públic i cultural de proximitat de la ciutat. Tenim la missió de fomentar la lectura i el coneixement, garantir l’accés a la informació, promocionar l’ús de les tecnologies, donar suport a la formació continua, i possibilitar la cohesió social i el desenvolupament de les persones en igualtat d’oportunitats.

El Devorallibres és un concurs bianual que pretén fomentar el gaudi per la lectura de manera lúdica entre els infants de 7 a 12 anys que utilitzen el servei de Biblioteques Municipals de Sabadell. Es va iniciar l'any 2013 i des de llavors hi han participat més de 1400 infants de la ciutat.

El concurs permet donar a conèixer el fons infantil de les biblioteques, potenciar la descoberta de títols, autors i il·lustradors referents i premiar als lectors.

El proper Devorallibres està previst pel gener del 2022.

Sobre foment de la lectura

"Contagiar el desig de llegir és com contagiar qualsevol altra convicció profunda: només es pot aconseguir, o millor intentar, sense imposicions, per simple contacte, imitació o seducció."

Emili Teixidor

La lectura és un instrument fonamental en el procés de coneixement i de maduració personal dels nostres fills. Les bones lectures poden deixar empremta, desperten aficions i interessos nous, eduquen la sensibilitat, faciliten el desenvolupament de la fantasia i de la creativitat, ens proporcionen nous coneixements i ens ajuden a entendre altres formes de viure i de pensar. D'altra banda, els bons lectors acostumen a ser bons estudiants, mostren més disposició a atendre les explicacions, es concentren més, augmenten la capacitat de retenir i memoritzar, i comprenen i assimilen amb rapidesa els conceptes nous. (1)

"No hi ha receptes miraculoses per contagiar el gust per la lectura. Per aconseguir-ho ens caldrà confiança, paciència i constància, predicar amb l’exemple i sumar complicitats per fer del llibre un objecte quotidià interessant i atractiu."

GIRBÉS, Joan. El mètode definitiu per tenir fills lectors. Fundació Jaume Bofill, 2012.

Cada lector és una persona independent i diferent i, per tant, no podem aplicar a tots les mateixes normes, perquè la uniformitat ens conduirà al fracàs absolut.

A continuació us presentem algunes idees que ens poden ajudar a despertar el gust per la lectura en els nostres fills:

  • Donar exemple, intentant que ens vegin llegir a casa. És el contagi més eficaç.
  • Posar els llibres al seu abast. Per integrar la lectura entre els hàbits dels fills, els llibres han de formar part habitual del paisatge a la llar.
  • Crear experiències positives al voltant de la lectura, per exemple compartint lectures o llegint en veu alta des de ben petits, per tal que l'infant associï els llibres amb moments de benestar i plaer.
  • Triar el llibre adequat als gustos i necessitats dels nostres fills, deixant-nos guiar si cal per mestres, llibreters, bibliotecaris o altres professionals del món del llibre.
  • Visitar amb freqüència llibreries, biblioteques i altres espais que treballin el foment de la lectura i la cultura.

Si des de les famílies s'aconsegueix transmetre als fills i filles la passió lectora, els estarem deixant en herència un univers infinit de sensacions i coneixements i obrint portes a un futur més ric, autònom i ple d'oportunitats. (2)

A les nostres biblioteques podeu trobar llibres sobre foment de la lectura. Consulteu els títols i la seva disponibilitat en aquest enllaç.

Trobareu un munt d'eines i recursos a:

(1) Lectura. Família i Escola. Generalitat de Catalunya. http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/temps-familia/lectura/(2) GIRBÉS, Joan. El mètode definitiu per tenir fills lectors. Fundació Jaume Bofill, 2012. https://www.fbofill.cat/sites/default/files/553_0.pdf

El Devorallibres a Sabadell