Detský spevokol Slovenská katolícka misia Zürich

Detská omša 19.03.2023

Čítania na nedeľu: https://lc.kbs.sk/#dnes

Piesne:

Chválospev

1. Oči mal zavreté a hlavu sklonenú,

   len slzy padali mu do dlaní.

   Bol stále sám a sám, nepoznal priateľov,

   ba ani lúče slnka na zemi.

Nepoznal sveta krásu, no v srdci lásku mal,

nemohol síce hľadieť, no Boh bol jeho Kráľ.

 

2. Boh videl jeho deň, keď kľačal v modlitbách

   a pohladil ho svojou svätosťou.

   Ten chlapec pocítil, že Pán ho miluje

   a slzy tiekli s veľkou radosťou.

Otvoril svoje oči, celý svet uvidel,

otvoril svoje ústa, zaspieval chválospev:

 

R: Ó, moj Pane, Ty si dobrý,

   Ty si moj Kráľ jediný

Ty si Lekár, Ty si Vládca,

  Ty si Ježiš, Boží Syn! -3x

Poď, teraz je čas vzdať chválu

Poď, teraz je čas vzdať chválu.

Poď, srdce svoje mu s láskou daj. 

Poď, taký aký si chváľ ho.

Poď, predstúp pred Kráľa, príjme ťa, 

tak poď.


R: Každý jazyk v ten deň vyzná: "Ty si Pán!" 

Každý Ti raz úctu vzdá. 

Tým, čo teraz s láskou Ťa hľadajú, 

Ty poklad vzácny dáš.


Obeta srdca

1. Túžim priniesť na oltár,

život, čo v sebe mám,

tvojou láskou zlomený,

chcem Ťa chváliť, môj Pán.


Chcem Ti vydať práve dnes 

každú časť života, 

viem, že prijmeš každý dar

zlomeného srdca. 


R: Povedz, čo Ti smiem dať,

čo priniesť Ti smiem,

si môj láskavý Kráľ,

ja len miznúci tieň, 


Ježiš, viac nemám slov,

pieseň doznieva tiež, 

aj keď nehodný som,

chcem Ti niečo priniesť. 


Možno len tichý plač,

len bolesť, čo mám, 

svoju hĺbku srdca Ti dám,

môj láskavý Pán.     


2. Kvôli Tebe dýchať smiem,

môj dlh splatil si sám,

život svoj si za môj dal,

bol to víťazný plán.


Vzal si hanbu z mojich pliec,

bol to posledný boj, 

otvoril si bránu nebies,

dnes som iba tvoj.


Božia láska, príď

Božia Láska príď ako mocný oceán. 

Prúď cez nás svojou milosťou 

Božia Láska príď k nám! 


Yes, jesus loves me

Ježiš ma ľúbi (8x)

Aleluja a - a - a, Ježiš ma ľúbi (2x) 

 Ježiš ťa ľúbi (8x)

Aleluja a - a - a, Ježiš ťa ľúbi (2x) 

Ježiš nás ľúbi (8x)

Aleluja a - a - a Ježiš nás ľúbi (2x) 

Keď kľačím pred tebou

1. Keď kľačím pred tebou, 

v srdci svojom radosť mám.

Ó, Mária, pani naša, 

svieť mi na ceste v tmách.


R: Ave, Maria, gratia plena 

Dominus tecum benedicta tuum.


2. Pani naša dobrá, 

ty vieš ako ťaží žiaľ, 

horké slzy, ľudský nevďak, 

svieť mi na ceste v tmách.


Archív piesní

Keby si mal

/:Keby si mal takúto malú vieru,

vrchy by si prenášal.:/

/:Povedal by si tomuto vrchu

presuň sa, presuň sa. :/

/: A vrch by sa presunul:/

/: V mene Pána Ježiša.

vrch by sa ti presunul.:/

/: Vanie, vanie, Duch Svätý vanie.:/

 

Dávam chlieb na oltár

1. Dávam chlieb na oltár,

verím, že náš Pán príde k nám.

Dávam chlieb na oltár, na oltár. 2x

R: Príde Pán medzi nás, náš Pán príde medzi nás. 

Telo svoje dáva nám, dáva nám. 2x

2. Dávam víno na oltár, ...

R: Príde Pán medzi nás, náš Pán príde medzi nás. 

Telo a krv dáva nám, dáva nám. 2x


Ty si môj pastier

Ty si môj pastier, v Tebe všetko mám, čo hľadám,

novú nádej, ktorú v Teba vkladám, pravé šťastie prežívam.

A moje kroky vedieš isto cestou svojou,

a ma chrániš od prehratých bojov, Tvoje výhry poznávam.


A ja som sa bránil, svoju pravdu mal, a slávu v sebe budoval

a brány šťastia otváral a všetko len sám

a Tvojim slovám, tým som neveril a so zlým stále zápasil,

no dnes viem, že si to najlepšie čo mám.


Je veľký náš Boh

/:Je veľký náš Boh, je silný a mocný,

nič nie je, čo neurobil. :/ 2x

On vrchy stvoril i nebo modré

i hviezdy jasné rozsvietil.

Je veľký náš Boh, je silný a mocný,

nič nie je, čo neurobil.

 

Mária, Mária, Ty chráň

R. Mária, Mária, Ty chráň

naše srdcia láskou,

Mária, Mária, Ty v nás

svietiš večnou ľúbosťou

 

1. My v láske chceme rásť,

nás viera posvätí.

Chráň nás, Matka, chráň

vždy v tvojom náručí.

2. Za dobrých i za zlých,

za všetkých prosíme.

Máme lásky dar,

bo v Teba veríme.

Priateľ, poď s nami

S: Priateľ, poď s nami, náš Pán ťa dnes volá,

hostinu chystá, má miesto pre teba tiež.


 R: [: Tak poďme, priatelia, náš Pán nás dnes volá,

      hostinu chystá, má miesto aj pre nás. :]


Muži: 1. On pozýva všetkých na svoju hostinu.

   On hľadí na srdce, na lásku a vieru.             R:


Ženy: 2. On chce mať pri stole nás všetkých chudobných,

   On štedro nás sýti a robí podobných.             R: 


Muži: 3. On v láske pre šťastie nám seba rozdáva,

   tu pokoj si nájde aj duša boľavá.                R:


Ženy: 4. Krv svoju a telo nám dáva za pokrm,

   tu stoja bez moci i zmysly i rozum.              R:


Všetci: 5. Buď sláva, ó, Pane, za prijímania dar,

   ten pokrm nás sýti na cestu uzrieť raj.          R:


Toto je deň

Toto je deň, toto je deň,

ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán

Veseľme sa, veseľme sa,

i radujme sa v ňom,

i radujme sa v ňom

Toto je deň, ktorý dal nám Pán

veseľme sa, i radujme sa v ňom

Toto je deň, toto je deň,

ktorý dal nám Pán.

 

Dávam chlieb na oltár

1. Dávam chlieb na oltár,

verím, že náš Pán príde k nám.

Dávam chlieb na oltár, na oltár. 2x

R: Príde Pán medzi nás, náš Pán príde medzi nás. 

Telo svoje dáva nám, dáva nám. 2x

2. Dávam víno na oltár, ...

R: Príde Pán medzi nás, náš Pán príde medzi nás. 

Telo a krv dáva nám, dáva nám. 2x

Blázon bohatý

1.

O - o - o     -      to sa mi tak veľmi páči

O - o - o     -     z toho mám takú radosť

O - o - o     -     žitko sa mi urodilo

O - o - o     -     všetkého mám už dosť

čo s ním urobím, kam ho uskladním

sýpku si postavím, takto si poradím

potom si oddýchnem a budem hodovať

zo zlatým príborom, servisom stolovať


R: Blázon si, Pánov deň príde ako zlodej

preto rob si poklad v nebi a Pánovi ver


2.

O - o - o     -     čo sa ti tak veľmi páči

O - o - o     -     z toho máš takú radosť

O - o - o     -     rob si poklad radšej v nebi

O - o - o     -     všetkého máš už dosť

ty blázon bohatý, načo tie poklady

kde poklad - tam srdce, a pole pšenice

tvoje už nebude, lebo už nad ránom

nebudeš hodovať, budeš stáť pred Pánom


R: Blázon si, Pánov deň príde ako zlodej

preto rob si poklad v nebi a Pánovi ver 


Kto stvoril?

Kto stvoril žmurkajúce hviezdy,

žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy?

Kto stvoril žmurkajúce hviezdy? Náš Otec Boh.

...vlniace sa more

...lietajúce vtáčky

...plávajúce rybky

...pichľavého ježka

...štípajúce blšky

...skákajúce žabky

...teba, jeho i mňa

 

Si mojou skrýšou

Si mojou skrýšou v čase búrok,

keď nemám síl

si mojím Hradom, kde sa cítim

bezpečný.

V Tvojich dlaniach ukrytý,

Tvojou láskou prikryty,

preto vždy spievam Tebe,

Ježiš, zo všetkých síl.

Vyvyšujem Teba, Pane

Vyvyšujem Teba, Pane, nad týmto dňom.

Vyvyšujem Teba, Pane,

nad každým človekom,

vyvyšujem Teba, Pane,

nad všetkým, čo stvorené je,

vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím životom.

[: Vyvyšujem Tvoje meno, nad každé meno. :]

Našiel som cestu do radosti

1. Našiel som cestu do radosti,

našiel som cestu do raja,

po tejto ceste do večnosti

kráčame spolu ty a ja.

R: Aleluja, aleluja,

alelu, alelu, alelu, alelu, aleluja

2. Pán Ježiš Kristus, priateľ verný

je cesta, pravda, život sám.

S Ním hriechov všetci očistení

kráčame spolu k výšinám.


Prijmi tieto naše dary, Pane

Prijmi tieto naše dary, Pane,

Ukry sa vo víne a v chlebe.

/: Nech sa naša túžba skutkom stane,

   Tieto dary nesieme z lásky ku Tebe. :/


Táto obeť je obeťou všetkých,

ktorí chcú svoj život obnoviť.

/: Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť;

   nikto, Pane, nemôže Teba nahradiť. :/


Som tvojou ovečkou

Som tvojou ovečkou

malou a voňavou

čistou a radostnou

tebou ľúbenou.

Ja milujem Kráľa a on ľúbi mňa

ja milujem Kráľa a on ľúbi mňa

ja milujem Kráľa a on ľúbi mňa.


Mobil

/:Volám každý deň i noc,

príď mi, Pane, na pomoc.:/

 

V mojom súžení, mojom trápení,

v mojom padaní, v mojom vstávaní

 

/:Príď mi, Pane, na pomoc:/ (4x)


Čakajú ťa nástrahy

1. Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta,

Mária ťa volá, poď moje dieťa.

 

Ref.:Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, vrhnem sa pod jej ochranný plášť,

ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou,

Mária je matkou najdrahšou.

 

2. Ona nám vždy vyprosí hojnej milosti,

na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti.

 

3. Matka moja láskavá, ja ťa milujem,

svoje srdce mladé tebe darujem.


Vďaka, Ježiš

Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň,

   vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem,

   vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš,

   volám Abba, Abba Otče, volám Abba, Abba Otče.


Vždy je s nami tá

Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi,

moje srdce, ruky, moju tvár.

Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni,

každý úsmev, čo mi život dal.

 

R. Ty nás vítaš v chráme plnom lásky,

na tom našom tichom nádvorí,

čakáme ťa každú chvíľu,

prosíme ťa daj nám silu

/:Mária, ty naša Kráľovná:/

 

2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň,

ktorá všetkým srdcia otvorí,

silu viery mladosť naša nesie,

a s ňou naše pevné názory.

Poď, teraz je čas vzdať chválu

Poď, teraz je čas vzdať chválu.

Poď, srdce svoje mu s láskou daj. 

Poď, taký aký si chváľ ho.

Poď, predstúp pred Kráľa, príjme ťa, 

tak poď.


R: Každý jazyk v ten deň vyzná: "Ty si Pán!" 

Každý Ti raz úctu vzdá. 

Tým, čo teraz s láskou Ťa hľadajú, 

Ty poklad vzácny dáš.


Je stále prítomná

Je stále prítomná Tvoja láska, 

radostne spievame o Tvojej sláve.

           [: Nech pieseň zazvoní v každej chvíli.

         Teba chválim, Pane môj, ako najlepšie viem. :]


Zlož svoju starosť  na Pána

Zlož svoju starosť na Pána

Zlož svoju starosť na Pána

a on sa už postará


Nebudem sa báť,

lebo ty si so mnou,

Nebudem sa báť

Pane môj

Pane, málo mám Ťa rád

Pane, málo mám ťa rád,

sklamal som ťa toľkokrát,

preto chcem ti dať niečo na oltár.

 

[: Tak príjmi aj to málo, čo my máme,

no s vďakou ti všetko dáme aj svoj život. :]

 

Mikulášku dobrý strýčku

Mikulášku dobrý strýčku, 

modlím sa ti modlitbičku.

Zlož tu svoju plnú tašku, 

daj nám z tvojich darov trošku

Či koníčka medového, či koláčka makového,

veď ty svätý Mikuláš, mnoho dobrých darov máš.


Pred oknom, za oknom

Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš,

povedz nám Mikuláš, čo v tom vreci máš.

Pre dobrú Aničku rozprávkovú knižku

a pre zlého Janka drevenú paličku.

Kde je Božie kráľovstvo

1. /: Kde je Božie kráľovstvo, 

kde je Božie kráľovstvo,

kde kráľovstvo Božie len je? :/

 R: /: Kde je, tu je, hen je, tam je,

vpravo, vľavo, hore, dole,

na kopci, či na povale :/

2. /: A to Božie kráľovstvo,

a to Božie kráľovstvo,

všade medzi nami tu je :/


ja v srdci svetlo mám

Ja v srdci svetlo mám, 

nech stále vo mne plá.  3x

či je hmla, či je noc, či je tma. 


Kamkoľvek pôjdem len, 

nech stále vo mne plá. 3x 

či je hmla, či je noc, či je tma.

 

Dal mi ho Ježiš sám, 

nech stále vo mne plá. 3x 

či je hmla, či je noc, či je tma. 

 

This little light of mine,

I'm gonna let it shine. 3x

Let it shine, let it shine, let it shine.

 

Everywhere I go,

I'm gonna let it shine. 3x

Let it shine, let it shine, let it shine.

 

Jesus gave it to me,

I'm gonna let it shine. 3x

Let it shine, let it shine, let it shine.


Slnko Kristovej lásky

Slnko Kristovej lásky

nech ožiari nás.

Oheň Svätého Ducha

nech zapáli nás.

Nech netlejeme len,

nech nezhasína deň

Deň, v ktorom sa Jeho milosť

oslavovať má.

 

Boh ťa miluje

R: Boh ťa miluje a ja ťa milujem

a tak by to malo byť

Boh ťa miluje a ja ťa milujem

a tak by to malo byť

 

1. Mohol by som byť šťastný, aj ty by si

mohol byť šťastný, a tak my to malo byť.

pretože...  R

 

2. Mohol by som byť smutný, aj ty by si

mohol byť smutný, a tak by to nemalo byť

pretože...  R

 

3. Máme sa mať radi, ako bratia a sestry,

a tak by to malo byť

 

Keď kľačím pred tebou

1. Keď kľačím pred tebou, 

v srdci svojom radosť mám.

Ó, Mária, pani naša, 

svieť mi na ceste v tmách.


R: Ave, Maria, gratia plena 

Dominus tecum benedicta tuum.


2. Pani naša dobrá, 

ty vieš ako ťaží žiaľ, 

horké slzy, ľudský nevďak, 

svieť mi na ceste v tmách.


Tebe patrí chvála

1. Tebe patrí chvála a sláva,

pozdvihnime svoje ruky

a chváľme sväté meno,

R. lebo Ty si Pán,

veľké veci robíš nám,

nikto nie je ako Ty,

nikto nie je ako Ty.

 

Vďaka, Ježiš

Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň,

   vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem,

   vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš,

   volám Abba, Abba Otče, volám Abba, Abba Otče.

Otvárajte brány

1. Otvárajte brány hradieb kamenných, 

otvárajte brány v srdciach zamknutých, 

otvárajte, aby mohol prísť. 

Zhoďte ťarchu všetkých svojich starostí, 

pripravujte cestu Pánu v radosti, 

pripravujte cestu, aby mohol prísť k nám slávy Kráľ. 


R: To kvôli Kráľu, Kráľu, priprav každý cestu Pánovi.

To kvôli Kráľu, Kráľu, naprav každý cestu, cestu krivú, cestu zlú. 


2. Pozdvihnite svoje srdcia znavené, 

posilnite nohy sily zbavené, 

otvárajte, aby mohol prísť. 

Nie je doba spánku, je čas nabrať síl, 

končí sa už noc a deň sa priblížil, 

pripravujte cestu, aby mohol prísť k nám slávy Kráľ. 

Prichádzame k Tebe, Pane

Ref.: Prichádzame k Tebe Pane

so srdcom plným radosti

a spoločne Ti chceme poďakovať.

 

1.Za dni, ktoré nám dávaš,

Ti ďakujeme,

za všetky plody zeme,

Ti ďakujeme.

A tiež za prácu, za radosti života,

Ti ďakujeme.

 

2.Za všetky Tvoje slová,

Ti ďakujeme,

lebo si nám dal život, Ti ďakujeme.

A tiež za Cirkev, ktorá nás spája,

Ti ďakujeme.

 

Nesieme Pane chlieb a víno

Nesieme, Pane, chlieb a víno,

nesieme celý život náš,

nesieme, Pane, chlieb a víno

a hľadáme Tvoju tvár,

Tvoju tvár,

Tvoju svätú tvár.

Slnko Kristovej lásky

Slnko Kristovej lásky

nech ožiari nás.

Oheň Svätého Ducha

nech zapáli nás.

Nech netlejeme len,

nech nezhasína deň

Deň, v ktorom sa Jeho milosť

oslavovať má.

Tebe patrí chvála

1. Tebe patrí chvála a sláva,

pozdvihnime svoje ruky

a chváľme sväté meno,

R. lebo Ty si Pán,

veľké veci robíš nám,

nikto nie je ako Ty,

nikto nie je ako Ty.

 

Čakajú ťa nástrahy

1. Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta,

Mária ťa volá, poď moje dieťa.

 

Ref.:Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, vrhnem sa pod jej ochranný plášť,

ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou,

Mária je matkou najdrahšou.

 

2. Ona nám vždy vyprosí hojnej milosti,

na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti.

 

3. Matka moja láskavá, ja ťa milujem,

svoje srdce mladé tebe darujem.

Náš Pán

Náš Pán, on je kráľov Kráľ

Jeho trón bude naveky stáť

On má všetku vládu a moc

Náš Pán, on je kráľov Kráľ

Tebe patrí chvála

1. Tebe patrí chvála a sláva,

pozdvihnime svoje ruky

a chváľme sväté meno,

R. lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám,

nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty.

2.  Spievame Ti s láskou a s úctou,

máme srdcia plné vďaky,

pretože sme Božie deti

3.  Chceme Ti vždy slúžiť a hlásať,

že si nám dal svojho Syna,

ktorý naše hriechy sníma.

Boh ťa miluje

R: Boh ťa miluje a ja ťa milujem

a tak by to malo byť

Boh ťa miluje a ja ťa milujem

a tak by to malo byť

 

1. Mohol by som byť šťastný, aj ty by si

mohol byť šťastný, a tak my to malo byť.

pretože...  R

 

2. Mohol by som byť smutný, aj ty by si

mohol byť smutný, a tak by to nemalo byť

pretože...  R

 

3. Máme sa mať radi, ako bratia a sestry,

a tak by to malo byť

Nesieme Pane chlieb a víno

Nesieme, Pane, chlieb a víno,

nesieme celý život náš,

nesieme, Pane, chlieb a víno

a hľadáme Tvoju tvár,

Tvoju tvár,

Tvoju svätú tvár.

Mária, Mária, Ty chráň

R. Mária, Mária, Ty chráň

naše srdcia láskou,

Mária, Mária, Ty v nás

svietiš večnou ľúbosťou

 

1. My v láske chceme rásť,

nás viera posvätí.

Chráň nás, Matka, chráň

vždy v tvojom náručí.

2. Za dobrých i za zlých,

za všetkých prosíme.

Máme lásky dar,

bo v Teba veríme.Kde je Božie kráľovstvo

1. /: Kde je Božie kráľovstvo, 

kde je Božie kráľovstvo,

kde kráľovstvo Božie len je? :/

 R: /: Kde je, tu je, hen je, tam je,

vpravo, vľavo, hore, dole,

na kopci, či na povale :/

2. /: A to Božie kráľovstvo,

a to Božie kráľovstvo,

všade medzi nami tu je :/

Prijmi tieto naše dary, Pane

Prijmi tieto naše dary, Pane,

Ukry sa vo víne a v chlebe.

/: Nech sa naša túžba skutkom stane,

   Tieto dary nesieme z lásky ku Tebe. :/


Táto obeť je obeťou všetkých,

ktorí chcú svoj život obnoviť.

/: Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť;

   nikto, Pane, nemôže Teba nahradiť. :/


Tebe patrí chvála

1. Tebe patrí chvála a sláva,

pozdvihnime svoje ruky

a chváľme sväté meno,

R. lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám,

nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty.

2.  Spievame Ti s láskou a s úctou,

máme srdcia plné vďaky,

pretože sme Božie deti

3.  Chceme Ti vždy slúžiť a hlásať,

že si nám dal svojho Syna,

ktorý naše hriechy sníma.


Je veľký náš Boh

/:Je veľký náš Boh, je silný a mocný,

nič nie je, čo neurobil. :/ 2x

On vrchy stvoril i nebo modré

i hviezdy jasné rozsvietil.

Je veľký náš Boh, je silný a mocný,

nič nie je, čo neurobil.


Vždy je s nami tá

Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi,

moje srdce, ruky, moju tvár.

Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni,

každý úsmev, čo mi život dal.


R. Ty nás vítaš v chráme plnom lásky,

na tom našom tichom nádvorí,

čakáme ťa každú chvíľu,

prosíme ťa daj nám silu

/:Mária, ty naša Kráľovná:/


2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň,

ktorá všetkým srdcia otvorí,

silu viery mladosť naša nesie,

a s ňou naše pevné názory.

Boh je láska

Boh je Láska a zákon lásky nám On dal,

miluj blížneho tak ako seba, vraví Ježiš sám.


Božia láska, príď

Božia Láska príď ako mocný oceán. 

Prúď cez nás svojou milosťou 

Božia Láska príď k nám! 


Na jazere

Na jazere je veľká búrka,

Ježiš som mnou v loďke je.     2x

On za ruku drží ma, loďka sa nekolembá. 

Na jazere je veľká búrka,

Ježiš som mnou v loďke je. 


Ty si najvyšší

Ty si najvyšší, Ty si Pán

to, čo mám Tebe ponúkam

Obnov ma svojim Duchom svätým,

nech ako Ty stále svietimKde je Božie kráľovstvo

1. /: Kde je Božie kráľovstvo, 

kde je Božie kráľovstvo,

kde kráľovstvo Božie len je? :/

 R: /: Kde je, tu je, hen je, tam je,

vpravo, vľavo, hore, dole,

na kopci, či na povale :/

2. /: A to Božie kráľovstvo,

a to Božie kráľovstvo,

všade medzi nami tu je :/


Nesieme Pane chlieb a víno

Nesieme, Pane, chlieb a víno,

nesieme celý život náš,

nesieme, Pane, chlieb a víno

a hľadáme Tvoju tvár,

Tvoju tvár,

Tvoju svätú tvár.


 Ježiš, Ty máš meno najkrajšie 

1. Ježiš, Ty máš meno najkrajšie

Ježiš, počuješ moje volanie,

   ó, Ježiš zdvihneš ma vždy, keď upadnem, 

v Tvojej sile verný zostanem.


2. Ježiš, klaniam sa Ti, môj Pane, 

Ježiš, trpel si veľmi kvôli mne,

   ó, Ježiš, zobral si moje trápenie, 

Tvoje meno je mi najdrahšie.


3. Ježiš, Ty si Pán a prichádzaš, 

Ježiš, mňa svojou láskou premieňaš,

   ó, Ježiš, dvíham svoj hlas a vyznávam, 

že svoj život v tvojich rukách mám.

Božia láska, príď

Božia Láska príď ako mocný oceán. 

Prúď cez nás svojou milosťou 

Božia Láska príď k nám!

 

Je veľký náš Boh

/:Je veľký náš Boh, je silný a mocný,

nič nie je, čo neurobil. :/ 2x

On vrchy stvoril i nebo modré

i hviezdy jasné rozsvietil.

Je veľký náš Boh, je silný a mocný,

nič nie je, čo neurobil.


Vďaka, Ježiš

Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň,

   vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem,

   vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš,

   volám Abba, Abba Otče, volám Abba, Abba Otče.
A tak dalej


Verzia s akordami

Čítania na nedeľu: https://lc.kbs.sk/#20220522


Piesne:

Toto je deň

Toto je deň, toto je deň,

A

ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán

A

Veseľme sa, veseľme sa,

D

i radujme sa v ňom,

D7

i radujme sa v ňom

G D

Toto je deň, ktorý dal nám Pán

G D

veseľme sa, i radujme sa v ňom

D h

Toto je deň, toto je deň,

A A7 D

ktorý dal nám Pán.


E

Toto je deň, toto je deň,

H

ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán

H

Veseľme sa, veseľme sa,

E

i radujme sa v ňom,

E7

i radujme sa v ňom

A E

Toto je deň, ktorý dal nám Pán

A E

veseľme sa, i radujme sa v ňom

E c#

Toto je deň, toto je deň,

H H7 E

ktorý dal nám Pán.


Prijmi tieto naše dary, Pane

D A h a7 D7

Prijmi tieto naše dary, Pane,

G e A

Ukry sa vo víne a v chlebe.

D F#7 h

/: Nech sa naša túžba skutkom stane,

a7 D7 G A7 D

   Tieto dary nesieme z lásky ku Tebe. :/


Táto obeť je obeťou všetkých,

ktorí chcú svoj život obnoviť.

/: Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť;

   nikto, Pane, nemôže Teba nahradiť. :/


Som tvojou ovečkou

D D

Som tvojou ovečkou

A4

malou a voňavou

h7

čistou a radostnou

    G

tebou ľúbenou.


D

Ja milujem Kráľa a on ľúbi mňa

A4

ja milujem Kráľa a on ľúbi mňa

h G

ja milujem Kráľa a on ľúbi mňa.


Mobil

E

/:Volám každý deň i noc,

H E

príď mi, Pane, na pomoc.:/

 

f# H     E

V mojom súžení, mojom trápení,

f# H     E E7

v mojom padaní, v mojom vstávaní

 

A     H E

/:Príď mi, Pane, na pomoc:/ (4x)


Čakajú ťa nástrahy

C a F G

1. Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta,

C a F G

Mária ťa volá, poď moje dieťa.

 

F G C a F     G C C7

Ref.:Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, vrhnem sa pod jej ochranný plášť,

F G C a

ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou,

F G C

Mária je matkou najdrahšou.

 

2. Ona nám vždy vyprosí hojnej milosti,

na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti.

 

3. Matka moja láskavá, ja ťa milujem,

svoje srdce mladé tebe darujem.


Vďaka, Ježiš

    e     C G     D

Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň,

    e       C G D

   vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem,

    e C   G     D

   vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš,

  C     h C       a H7

  volám Abba, Abba Otče, volám Abba, Abba Otče.