Onze school

Basisschool De Sterre behoort tot het vrije, katholieke onderwijsnet en heeft twee vestigingsplaatsen in Ham:

- Kwaadmechelen, Poststraat 6

- Genendijk, Kerkstraat 9.

In beide vestigingsplaatsen wordt zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs aangeboden.

Het administratieve gedeelte van de school bevindt zich in de Poststraat 6 in Kwaadmechelen en dit is ook het correspondentieadres van de school.

Onze infobrochure met het schoolreglement is aangepast aan de nieuwe wettelijke bepalingen en kan u hier raadplegen.

De brochure wordt niet meer bij elke aanpassing automatisch voor alle gezinnen afgedrukt. Op eenvoudig verzoek kan u wel een afgedrukt exemplaar ontvangen.


Wij zijn een KiVaschool!

Waarom KiVa? 

Vlaamse KiVa-scholen ondervinden dat leerlingen vaardiger worden in het aanpakken van ruzies en conflicten en dat het aantal pesterijen afneemt. KiVa onderscheidt zich van veel andere antipestprogramma’s door de grote nadruk op de rol van alle leerlingen en de groepsgerichte aanpak bij het stoppen van pesterijen. Dankzij dit antipestprogramma genieten slachtoffers meer steun en begrip. Pesters ondervinden meer tegenstand en dat doet hen inbinden.

Ook voor leerkrachten heeft KiVa gunstige effecten. Ze delen dezelfde visie en taal om over pesten te spreken, werken meer samen en ondervinden het voordeel van een verhoogde competentie op vlak van de aanpak van pestproblemen.