ทันตกรรม รพ.ศรีณรงค์

หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลศรีณรงค์ ติดต่อเรา : 044-509212 ต่อ 114

ให้บริการในเวลาราชการจันทร์-ศุกร์เวลา 09.00-16.00 น.

  • เปิดให้บริการเพิ่มเติม นอกเวลาราชการ ในวัน จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์ 9.00-16.00 น.

ขอบเขตการให้บริการ : ให้บริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ผ่าฟันคุด ฟันปลอมแบบฐานอะคริลิก ในทุกกลุ่มวัย

รวมถึงเน้น ส่งเสริมป้องกัน ให้สุขภาพช่องปากในอำเภอศรีณรงค์ มีสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรง

ออกให้ทันตกรรมเชิงรุก ในการตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยสูงอายุ และ ออกให้บริการทันตกรรมโรงเรียน