Welcome to my Kennel Densol's Star

Mitt namn är Knipnäs Solweig Jansson och jag bor i Vansbro, Dalarna, i Sverige. Tillnamnet Knipnäs har jag från mina anors gård i Venjan.

Jag har en liten uppfödning av hundar i hemmet, där hundarna bor i huset med familjen.

I hela min barndom hade jag hundar omkring mig, och med tiden har hundarna kommit att betyda alltmer för mig.

Min första Chow Chow kom till familjen när jag var 2 år gammal. Den kom från Gerda Adler i Huddinge - Mongols Kajling, mörkt röd.

När min syster och jag var små brukade Kajling dra oss på slädturer runt sjön Erken.

Mitt största intresse är att delta i hundutställningar i Skandinavien. Det är roligt att visa mina egna hundar, men också mycket intressant att titta på andra.

Namnet på min kennel är Densol's Star. Detta har jag tagit efter min första egna hund - en samojed som hette Dennis. Han har en speciell plats i mitt hjärta, så jag satte samman hans namn med mitt till kennelns namn.

Knipnäs Solweig Jansson

solweig@chowchow-info.se

My name is Knipnäs Solweig Jansson and I live in Vansbro, Dalarna, in Sweden. The name Knipnäs is from where my ancestors lived in Venjan, Dalarna.

I have a small dog breeding in a safe home environment where my dogs live with us in the family.

Throughout my childhood, there have been dogs around me, and as the years passed, the dogs have meant more and more for me.

My first Chow Chow came to our family when I was 2 years, it came from Gerda Adler in Huddinge - Mongol's Kajling, a dark red.

When my sister and I were small Kajling pulled us on sleigh rides around the lake Erken.

My major interest is to go on dog shows in Scandinavia. It is both fun to show my own dogs but also very interesting to see others.

My kennel name is Densol's Star. This name is after the first dog I owned - a Samoyed named Dennis. He was very special to me so I put together his name with mine to make up the name of the kennel.