Delo z nadarjenimi učenci

V prvi triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka, dni dejavnosti, z vključitvijo v interesne dejavnosti, itd.

V drugi in tretji triadi bodo nekatere vsebine in dejavnosti vključene v reden vsakodnevni urnik v oblikah diferenciranega dela, veliko pa bomo naredili v času, ki posega v učenčev prosti čas, med tednom popoldan in ob vikendih.

Identificirani nadarjeni učenci se lahko v šolskem letu 2017/2018 vključijo v naslednje dejavnosti:

Dejavnosti v letu 2017-18

Poleg dejavnosti si učenci izberejo tudi predmetna področja, na katerih želijo poglobljeno usvajati znanja. S posameznim predmetnim učiteljem se dogovorijo glede prilagajanja vsebin, metod in oblik dela.

Učenci se vključujejo tudi v zunanje institucije, kjer lahko uveljavljajo svojo nadarjenost.

Koordinatorica za delo z nadarjenimi:

Nina Smerke