Кваліфікаційна робота

Вибір теми

Тематика роботи визначається керівником, враховуючи побажання студента.

Тема затверджується не пізніше 20 вересня.

Тема багато в чому залежить від підприємства, яке є базою і практики, і роботи. На бакалаврській та магістерській роботі може бути одне підприємство.

В залежності від теми вибирається орієнтовна структура роботи, але остаточно структуру роботи визначає керівник. Кінцева структура може відрізнятися від орієнтовної.

Тема, мета, завдання, графік виконання роботи вказані в завданні до роботи, яке видається студенту.

Остаточну тему роботи можна переглянути на цій сторінці.

Написання

Написання роботи здійснюється самостійно студентом на основі графіку, що встановлений керівником у завданні. Як правило, це період жовтень-квітень.

При написанні обов'язково потрібно дотримуватися вимог до написання роботи.

Під час написання студент може консультуватися у свого керівника або інших викладачів кафедри, які спеціалізуються на по Вашій темі.

Одним із результатів роботи повинна бути розроблена студентом ІС. Для розробки ІС студенти денної форми можуть використати Delphi, 1С, Deductor; студенти ЗФ - Access, Delphi, 1С, Deductor.

Якщо студент(ка) має бажання, то може використати й інший програмний інструментарій: середовище чи мову програмування, CMS для розробки web-проекту.

Здача роботи / Захист

Здача зшитої роботи на кафедру відбувається згідно графіку (як правило, за два тижні до захисту).

Робота, яка здається, повинна бути оформлена згідно вимог і зшита в наступному порядку:

1) титульна сторінка згідно нового зразка;

2) завдання до роботи підписане керівником, студентом та консультантами (обов'язково);

3) вшитий пустий файл;

4) анотація;

5) зміст роботи;

6) перелік скорочень, якщо такі є;

7) власне дипломна робота;

8) список використаних джерел;

9) додатки.

Колір твердої палітурки для 6 курсу - червоний; для 4 курсу - синій.

Обов'язково на останню сторінку роботи потрібно підклеїти конверт з диском, де має бути повний текст пояснювальної записки від титулки до додатків (одним файлом), інформаційна система.

Дуже важливо, щоб тема, вказана на титулці, один в один збігалася із остаточно затвердженою темою.

Захист робіт відбувається згідно графіку.

До захисту обов'язково потрібно підготувати презентацію та виступ.