JURIDISCHE INFORMATIE

Met deze website wensen we jullie op de hoogte te houden van onze clubactiviteiten. Je vindt er alles over onze eigen organisaties voor het grote publiek alsook voor de clubledenactiviteiten. Wens je lid te worden of je wenst meer informatie... een invulformulier maakt het jou gemakkelijk. bemerk... een site is echter nooit volledig afgewerkt, daarom,... zijn er onderwerpen die niet correct zijn of links die niet werken, dank u om dit aan ons te melden.

> redactionele opmerkingen zijn welkom bij onze voorzitter Marc Coulier > marc.coulier@telenet.be

LET OP! > door het regelgeving rond het corona-virus, zijn mogelijks diverse gegevens reeds achterhaald in ons Duintrappertje

RAADPLEEG ONZE LAATSTE NIEUWSBERICHTEN OP DE PAGINA > DUINTRAPPERTJE + NIEUWS !

HISTORIEK

Wandelclub De Duintrappers Westende vzw: de oudste wandelclub van West-Vlaanderen, één van de oudste van ons land. De club werd opgericht in 1969 door Raymond Provoost en was erbij toen in 1972 de West- en Oostvlaamse Wandelsportbond, de voorloper van VWJL, later Aktivia, de huidige federatie, opgericht werd (stamnummer 008). Raymond Provoost zou trouwens tot in de jaren '90 in de beheerraad van de VWJL blijven zetelen.

In 1988 werd de club omgevormd van een feitelijke vereniging tot een VZW.

Op 25 februari 1990 organiseert de club de Wandeldag van de Vlaamse Gemeenschap te Pervijze en op 02 juni 1991 de Provinciale Wandeldag West-Vlaanderen te Westende. In 2002 mag de club nogmaals deze Provinciale Wandeldag organiseren. Ditmaal op 15 september in Lombardsijde.

Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de Duintrappers werd de "Trofee ven de Westhoek" ingericht, 3 organisaties die de wandelaar de prachtige Westhoek leerden kennen. Oorspronkelijk vonden de tochten plaats te Lo-Reninge (Bachten de Kupetocht), te St.-Idesbald (Picontocht) en te Pervijze (Ijzertocht). Deze laatste werd vervangen door de Veurne-Ambachttocht vanuit Veurne.

Dè organisatie van de club is ongetwijfeld de Internationale Duin- en Poldertocht. Een tocht die sedert het ontstaan van de club jaarlijks georganiseerd werd, eerst op de eerste zondag van juni, daarna de tweede en sedert 2001 op de derde zondag van september.

Momenteel telt de club ongeveer 450 actieve leden, die verspreid wonen over het ganse land

Buiten het grote aanbod van wandeltochten, organiseren we speciaal voor onze eigen leden, verschillende activiteiten

WANDELEN

Sedert het ontstaan van de club in 1969 heeft het wandelen een hele evolutie doorgemaakt. Waar in de beginjaren vooral in groep gewandeld werd, wordt er vandaag veelal individueel gewandeld. Alle omlopen zijn bepijld, zodat iedereen in zijn eigen tempo kan wandelen. Wandelen is een echte familiesport (ontspanning) geworden. Welke sport kan er immers nog zo intens in familieverband beoefend worden?

Bij de Duintrappers krijgt men per gezin de "Marching", ofwel wandelkalender. Een lijvig werk waar meer dan 2.000 wandeltochten in vermeld staan. Bij ons wandelt men trouwens waar, wanneer en hoeveel men wil. Dit is niet zo evident bij heel wat clubs, waar men soms gepousseerd wordt om aan bepaalde wandeltochten deel te nemen!

Het wandelen is geen competitie gerichte sport, de wandelaar beschikt over voldoende tijd om de gekozen afstand af te leggen. En daarbij is het een gezonde ontspanning: veel spieren komen in beweging en het helpt de stress te verwerken of te voorkomen!

Het wandelen is ideaal om sociale contacten te leggen. Men heeft de tijd om tijdens het wandelen of op de controleposten rustig te praten met andere wandelaars, men leert nieuwe vrienden kennen...

Soms heeft men de kans om door gebieden te komen die anders afgesloten zijn voor het grote publiek, of bepaalde musea, gelegen op de omloop, te bezoeken tegen een gereduceerd tarief of zelfs gratis...

We kunnen de beginnende wandelaar alleen maar aanraden om geen te grote afstanden af te leggen. Die tijd komt immers nog. Het gebeurt heel vaak dat startende wandelaars de smaak te pakken hebben en er direct 'invliegen'. Het zijn dan meestal ook deze wandelaars die er vroeg het bijltje bij neer leggen!

BESTUUR

Het bestuur (beheerraad) van vzw Wandelclub De Duintrappers Westende wordt verkozen door de Algemene Vergadering, het hoogste gezagsorgaan binnen een vzw. Er wordt een mandaat voor 3 jaar toegekend, telkens verlengbaar. Binnen het bestuur worden de functies verdeeld. Ieder actief lid ouder dan 18 jaar en die minstens één jaar lid, kan zich kandidaat stellen. Het bestuur kan trouwens rekenen op een aantal vaste medewerkers. Dit zijn leden die geen deel uitmaken van het bestuur, maar toch een belangrijke taak hebben binnen de club.

DOELSTELLING en PRIVACYVERKLARING

Deze website [ www.duintrappers.be ] behoort toe aan vzw Koninklijke Wandelclub De Duintrappers Westende en heeft tot doel uitgebreide informatie te verstrekken over alles wat gebeurt in en rond deze vereniging.

Alle aanwezige verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en bronnen zijn puur informatief. Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en kan niets ten laste worden gelegd bij slecht of niet functionerende links.

De inhoud en de hyperlinks op www.duintrappers.be kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging aangevuld, gewijzigd, of verwijderd worden.

Iedereen kan vrij deze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te moeten doorgeven.

Er dienen echter wel persoonlijke gegevens doorgegeven te worden met betrekking tot:

- het verkrijgen van informatie over vzw Wandelclub De Duintrappers Westende (activiteiten, werking,...). Deze gegevens dienen enkel en alleen voor het verstrekken van de aangevraagde informatie en komen terecht bij de verantwoordelijke persoon. Deze gegevens worden nadien niet bijgehouden en ook niet verstrekt aan derden.

- het aanvragen van het lidmaatschap. Deze gegevens dienen voor intern gebruik en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden doorgegeven aan Wandelsportvlaanderen, E-mail info@wandelsport.be, website www.wandelsportvlaanderen.be . Dit is de federatie waarbij vzw Wandelclub De Duintrappers Westende aangesloten is onder nummer 5008. U hebt steeds recht op inzage of verbetering van deze gegevens. Contact met de voorzitter > marc.coulier@telenet.be