Fotoboek

Ter gelegenheid van de afsluiting van het Decentralisatieproject is in oktober 2014 een fotoboek uitgegeven. Het boek kan hieronder als PDF gedownload worden. Hardkopies zijn verkrijgbaar bij boekhandel Vaco aan de Domineestraat, Paramaribo.

Inhoud – Voorwoord

Inleiding

Hoofdstuk 1: Democratie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 2: Wetgeving en Financien

Hoofdstuk 3: Infrastructuur en ICT modernisering

Hoofdstuk 4: Bestuurlijke hervorming en capaciteitsversterking

Hoofdstuk 5: Terugblik

Hoofdstuk 6: De belangrijkste mijlpalen

Dankwoord – Verantwoording