Excursies

Excursies

De Programmacommissie heeft weer een drietal museumbezoeken georganiseerd. Een gezamenlijk bezoek maakt rondleidingen met gidsen mogelijk. De bezoeken worden informeel gehouden en de kosten van de rondleiding en in het geval van carpoolen ook die van het vervoer, worden gedeeld. De bezoeken kunnen doorgaan bij minimaal 9 à 10 deelnemers; de maximale groepsgrootte is 20 deelnemers.

In verband met de organisatie is opgave vooraf nodig; de uiterste datum hiervoor zal in de aankondigingen worden vermeld. Afhankelijk van de plaats waar we naar toe gaan zullen we carpoolen of de trein nemen. Informatie en opgave bij: Tineke Jansen tel (0317) 61 24 63, e-mail cmjansenderuijter@gmail.com of Han van der Voet tel (0317) 61 26 69, e-mail vandervoet-rhenen@planet.nl

Excursie-agenda

Zaterdag 13 oktober 2018        Stedelijk Museum Amsterdam
Zaterdag 19 januari 2019          Centraal Museum Utrecht
Zaterdag 23 maart 2019 Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam


"Stedelijk Turns", Het Stedelijk Museum Amsterdam

Zaterdag 13 oktober 2018

In oktober staat een bezoek gepland aan Het Stedelijk Museum in Amsterdam. “Stedelijk Turns” is een tentoonstelling die nieuw licht werpt op de ontwikkelingen van die tijd en op het internationale karakter van Amsterdam als laboratorium voor vernieuwingen in kunst en maatschappij. De expositie omvat werk van o.a. Ger van Elk en Wim T. Schippers. Maar het belicht ook het ontstaan van o.a. Paradiso, de opkomst van nieuwe beeldcultuur, kraakbeweging Dolle Mina en liberalisering van drugs en seksualiteit.

"Utrecht, Caravaggio en Europa", Centraal Museum Utrecht

Zaterdag 19 januari 2019

Tussen 1600 en 1630 bezochten veel kunstenaars Rome waar ze dezelfde kerken en collecties bezochten. Ze schilderden dezelfde thema’s, dezelfde inspiratiebronnen. De tentoonstelling in Utrecht belicht juist de verschillen tussen de Europese navolgers van Caravaggio. De werken worden thematisch gepresenteerd .

"Bauhaus-Nederland", Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam

Zaterdag 23 maart 2019

In 2019 is het 100 jaar geleden dat Bauhaus werd opgericht. Dit was toen een vernieuwende kunst- en ontwerpschool in Duitsland. In het museum Boijmans van Beuningen wordt aan de hand van kunstwerken, meubels, keramiek, textiel, de inspirerende relatie tussen Nederlandse kunst en het Bauhaus zichtbaar gemaakt.