Welkom bij De Vlam Rhenen

De Vlam is de naam van de vereniging Vrijzinnigen Rhenen en van het gebouw aan de Beukenlaan. De Vlam is ook het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland en staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting.

“Vrijzinnig” wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven.

Daarbij laten we ons inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de raakvlakken met beeldende kunst en cultuur, natuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

We vormen een gemeenschap met de blik naar buiten gericht en zien De Vlam het liefst als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

November

Za. 3 10:00-16:00u Workshop Zingen, spelen, improviseren, Margriet Lenglet

Zo. 4, 10:30u Viering Mw. W.I.J. (Irene) Hörst, VN

Di. 6, 20:00u Film Three Billboards Outside Ebbing Missoury, Martin Mc Donagh (2017)

Za.10, 10:00u Jaarvergadering; benedenzaal

Za.10, 20:00u Concert De Groote Oorlog, zang cello, piano, voordracht

Zo.11, 10:30u Viering Mw. C.A. (Ineke) van de Kuil, VN

Zo.18, 10:30u Lied van de Ziel Ronald Naar

Di.20, 20:00u Film in kader “Nederland Leest”; thema “voeding”

Zo.25, 10:30u Viering Herdenking overledenen, Mw. K.M (Kiki) van Holst-van der Waarde, VN

Vr.30, 10:00u Koffie met Monique


Extra Openstelling Tentoonstelling Portretten in De Vlam

Sinds 2 september is er in De Vlam een tentoonstelling te zien met portretten van de Rhenense schilders Kemp van Ginkel en Jeanie van der Heiden. Om belangstellenden de gelegenheid te geven deze tentoonstelling nog te bezoeken vóór deze sluit, is er op zondag 18 november een Extra Openstelling van 12.00 – 13.30 uur. De exposanten zijn aanwezig. Zij geven graag toelichting op hun werk en vinden het plezierig om met bezoekers in gesprek te gaan.

Van de hand van Kemp van Ginkel zijn er 13 portretten van mensen uit zijn omgeving of van personen die hem getroffen hebben. Hij hanteert verschillende stijlen, van schetsmatig tot meer gedetailleerd, waarbij het hem er vooral gaat om de emoties die mensen uitdrukken te treffen.

Van Jeanie van der Heiden zijn er vijf portretten van één persoon te zien In een uitzending op TV over Katharine Hepburn kwam een foto van haar moeder, Katharine Martha Houghton Hepburn, langs. Omdat Jeanie haar zo mooi vond heeft zij het beeld stilgezet en er een foto van genomen. Dit werd de inspiratie voor dit vijftal schilderijen in heel verschillende stijlen.

Het geheel van de tentoonstelling vormt een aantal intrigerende portretten, die u in een ontspannen sfeer kunt bekijken, met een drankje en een zoutje, op zondag 18 november van 12.00 tot 13.30 uur in De Vlam, U bent van harte welkom!

Services

De Vlam kan ook gehuurd worden: een bovenzaal met podium, orgel, vleugel en geluidsinstallatie en een benedenzaal annex keuken. Bij diverse voorzieningen moet iemand van De Vlam tegen extra vergoeding aanwezig zijn. De bovenzaal heeft een capaciteit van 90 personen, de benedenzaal van 40 personen. Nadere informatie over gebruik en voorwaarden zie Huur Gebouw De Vlam.

Contact

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043 JJ Opheusden

e-Mail: info@devlamrhenen.nl


Secretaris: Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum

Penningmeester: Hr. P.C. (Pieter) Vis