SOBRANCE     -     najvýchodnejšie mesto Slovenska.    stránka mesta

Detské dopravné ihrisko v Sobranciach

Vytvorilo:           Občianske združenie - o. z. Detské dopravné ihrisko Sobrance r. s. p. IČO: 50654969      DIČ: 2120945420

 Postup pri objednávaní areálu DDI Sobrance s vyučovaco-výcvikovým programom dopravnej výchovy (DV) pre organizované skupiny - napríklad školy: 


V priebehu dňa, alebo na druhý deň, ťa bude telefonicky kontaktovať zamestnanec DDI a dohodne podrobnosti návštevy tvojej organizovanej skupiny - školy.   Po vzájomnej dohode zamestnanec DDI vypíše dátum a čas návštevy tvojej školy do kalendára a tým sa stáva návšteva pre DDI záväznou.

Naša činnosť v roku 2023:

Počet osôb, ktoré absolvovali praktický výcvik dopravnej výchovy na DDI v Sobranciach od 24.4.2023 do 30.11.2023