Over Davidsfonds

Het Davidsfonds is een omvangrijk cultuurnetwerk dat niet alleen boeken voor de jeugd en volwassenen uitgeeft maar ook grote evenementen organiseert, cursussen inricht en cultuurreizen aanbiedt

Het Davidsfonds is actief op honderden plekken in heel Vlaanderen en focust bij al wat het doet op taal, geschiedenis of kunst.

Het Davidsfonds is aanstekelijk cultureel, brengt mensen bijeen want cultuur beleef je samen!

Over Davidsfonds Lembeke

werd opgericht op 1 mei 1953.

De huidige bestuursploeg is, mits aanvulling en vernieuwing, actief sinds 1981.

Taal, geschiedenis en kunst zijn de prioritaire werkterreinen. Met een eigen, lokale invul-ling, in alle openheid en onafhankelijkheid, brengen wij meer dan 30 jaar ononder-broken, een gevarieerd programma met minimaal een 10-tal activiteiten per jaar:

* boeiende lezingen door eminente sprekers

* gegidste uitstappen (stad, musea…) en bedrijfsbezoeken

* Nacht van de Geschiedenis met focus op Lembeke, Kaprijke, Meetjesland

* organisatie van tentoonstellingen van plastische werken/fotografie van leden

* organiseren van concerten en deelname aan muzikale activiteiten / lezingen

literaire (Toast Literair) en gesmaakte culinaire activiteiten

* medewerking aan de uitgifte van “ Uit de Kronieken van Lembeke” gebaseerd op de geschriften van Pastoor (en historicus) Jozef De Wilde


Een aantal activiteiten worden ook verenigingoverschrijdend georganiseerd in samenwerking met de P.O.B., de Verkeerscommissie, de Jeugddienst of met andere Davidsfondsverenigingen.