Studenti

U mirovini sam. Studenti TTF-a se mogu obratiti na kolege koji predaju kolegije računalstva.

tomislav.rolich@gmail.com

daniel.domovic@gmail.com