Životopis

Prof.dr.sc. Darko Grundler rođen je u Zagrebu 13. prosinca 1949. Po narodnosti je Hrvat i hrvatski je državljanin.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu s izvrsnim uspjehom. Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1968. godine, a diplomirao prije roka na smjeru elektronike 1972. godine. 1973. godine odslužio je vojnu obvezu, a 1974 godine upisao poslijediplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji je završio 1976. godine i stekao akademski stupanj magistra iz područja elektronike. Naslov magistarskog rada je : “Analiza videotelefonskog sustava”.

1997. godine stekao je akademski stupanj doktor tehničkih znanosti na Fakultetu elektrotehnike i računalstva Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju pod naslovom: “Genetičkim algoritmom optimirano neizrazito višerazinsko vođenje procesa”.

1974. godine zaposlio se kao srednjoškolski profesor u Srednjoškolskom centru u Kutini, gdje radi dvije godine predajući elektrotehničku grupu predmeta. 1976. godine se zapošljava u tvornici SELK, gdje radi četrnaest godina na različitim radnim mjestima od inženjera u proizvodnji, voditelja razvoja do tehničkog direktora.

Od 1990. godine radi kao predavač, od 1999. kao docent, od 2004. kao izvanredni profesor i od 2010 kao redoviti profesor (Područje: 2. Područje tehničkih znanosti; polje: 2.09 Računarstvo; grana: 2.09.04 Umjetna inteligencija) na Sveučilištu u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkom fakultetu gdje mu je povjerena nastava kolegija iz područja računalstva. U tom je razdoblju: oformio informatički praktikum Fakulteta u sklopovskom, programskom i organizacijskom smislu, uveo nove kolegije: Računalstvo, Računalni jezik za dizajn, Računala u poslovanju, Programiranje računala, Primijenjeno računalstvo, Računalna grafika, Inteligentni algoritmi na dodiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju i utemeljio e-učenje na TTF-u.

1.10.2015. Darko Grundler odlazi u mirovinu.

Za vrijeme dosadašnjeg cjelokupnog radnog staža sudjelovao je u znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Šire područje znanstvenog djelovanja Darka Grundlera je područje umjetne inteligencije, a uže područje evolucijske metode optimiranja primijenjene na vođenje procesa i primjena evolucijskih metoda na projektiranje tkanina. Objavio je više od trideset stručnih i znanstvenih radova na domaćim i inozemnim skupovima i u časopisima.

Bio je voditelj je znanstvenog projekta 117-0000000-3254 Evolucijski algoritmi za optimiranje elektromagnetskog opterećenja okoliša (2008-2011).

Bio je članom više znanstvenih i stručnih udruga i znanstvenih i programskih odbora međunarodnih i domaćih skupova.

Za knjigu “Osobna računala – građa i primjena” dobio je priznanje: Najbolji u kategoriji stručna literatura za pojedinačno izdanje “Osobna računala – građa i primjena” za 1993. godinu po izboru časopisa INFOTREND. Darko Grundler govori, čita i piše engleski jezik.

Darko Grundler oženjen je, otac jedne kćeri i djed jedne unuke. U slobodno vrijeme bavi se aktivno planinarenjem (član uredništva časopisa Hrvatski planinar, član HPD “Jelengrad” iz Kutine, objavio i napise iz tog područja, sudjelovao u označavanju putova i promidžbi Moslavačke gore).

Član programskih odbora:

 • CEEPUS SUMMER SCHOOL Split 2002 Jointly with Fifth Symposium on INTELLIGENT SYSTEMS
 • GECCO99, GECCO-2000, GECCO-2001, GECCO-2002, GECCO-2003, Genetic and Evolutionary Computation Conference
 • ICES2000, ICES2003, ICES2005, International Conference on Evolvable Systems
 • NITe’2000, International conference on new information technologies 2000
 • December 5-7, 2000, Minsk, Belarus
 • FEA 2002, FEA 2003, International Workshop on Frontiers in Evolutionary Algorithms
 • CEC 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC 2009), Trondheim, Norway May 18-21 2009

Zaposlenja:

 • Srednjoškolski centar, Kutina 1974.-1976.
 • SELK, Kutina 1976.-1990.
 • Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet 1990. – 2015.
 • U mirovini od 1.10.2015.