Modeli

Model porušenega dvižnega mostu v Piranu.

Model stavbe s tipičnimi elementi vseh velikosti za generiranje testnih 3D oblakov točk.